Suutarinkylän peruskoulu

Non scholae sed vitae discimus - ei koulua vaan elämää varten
Suutarinkylän peruskoulu on koillishelsinkiläinen yhtenäinen peruskoulu 1.-9. luokille. Koulussa painotetaan vuosiluokilla 1-6 sisällöllisenä painotuksena matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja musiikkia sekä vuosiluokilla 7-9 soveltuvuuskoepainotuksena musiikkia ja latinaa. Töyrynummen ala-asteen koulu ja Suutarilan yläasteen koulu yhdistyvät Suutarinkylän peruskouluksi 1.8.2016. Toiminta jatkuu molemmissa rakennuksissa.

[8.7.2016] Raitaritarit päivystävät liikenteessä koulujen alkaessa Lue lisää

[19.4.2016] Lukuvuoden alku

Suutarinkylän ensimmäinen kouluvuosi alkaa 11.8.2016. Kaikki oppilaat, opettajat ja henkilökunta tervetuloa uuteen kouluun. 
Lisää uutisia


www.suutarinkyla.edu.hel.fi
Rehtori Jaana Heporauta
Tarkemmat yhteystiedot08.07.2016 13:45