Suutarinkylän peruskoulu

Non scholae sed vitae discimus - ei koulua vaan elämää varten

Suutarinkylän peruskoulu on koillishelsinkiläinen yhtenäinen peruskoulu 1.-9. luokille. Koulussa painotetaan vuosiluokilla 1-6 sisällöllisenä painotuksena matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja musiikkia sekä vuosiluokilla 7-9 soveltuvuuskoepainotuksena musiikkia ja latinaa. 

Töyrynummen ala-asteen koulu ja Suutarilan yläasteen koulu yhdistyivät Suutarinkylän peruskouluksi 1.8.2016. Toiminta jatkuu molemmissa rakennuksissa.

[31.8.2016] 9.-luokkalaisten huoltajien vanhempainilta 13.9.
Lue lisää

[19.8.2016] Työelämään tutustuminen 9.-luokkalaisille
Lue lisää

[19.8.2016] 1.-luokkalaisten huoltajien vanhempainilta 31.8.
Lue lisää

[9.8.2016] Lauantaikoulupäivä 24.9.
Lue lisää

Lisää uutisia


www.suutarinkyla.edu.hel.fi
Rehtori Jaana Heporauta
Tarkemmat yhteystiedot31.08.2016 11:03