Meilahden yläasteen koulu

Meilahden yläasteella on 438 oppilasta vuosiluokilla 7–9. Noin puolet oppilaistamme on kuvataideluokkalaisia. Tarjoamme kaksikielistä suomi-kiina-opetusta, ja toimimme jatkoväylänä ruotsin kielen kielikylpyopetukselle.

[11.8.2016] Tervetuloa kouluun!
Lisää ajankohtaisia asioita


www.meikku.edu.hel.fi
Rehtori Riitta Erkinjuntti 
Tarkemmat yhteystiedot19.08.2016 10:13