Meilahden yläasteen koulu

Meilahden yläasteella on 438 oppilasta vuosiluokilla 7–9. Noin puolet oppilaistamme on kuvataideluokkalaisia. Tarjoamme kaksikielistä suomi-kiina-opetusta, ja toimimme jatkoväylänä ruotsin kielen kielikylpyopetukselle.

[27.5.2016] Syyslukukauden alku

Koulu alkaa torstaina 11. elokuuta, 7. luokat kello 8.30 juhlasalissa, 8. ja 9. luokat kello 9.00 kotiluokassa.
Lisää ajankohtaisia asioita


www.meikku.edu.hel.fi
Rehtori Riitta Erkinjuntti 
Tarkemmat yhteystiedot07.06.2016 10:12