Käpylän peruskoulu

Käpylän peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jonka kolmessa koulurakennuksessa 1-10-luokilla opiskelee yli 800 oppilasta. 

 


[12.12.2016]
Tutustumisiltoja ja soveltuvuuskokeita Käpylän peruskoulussa
tammikuussa 2017

lisää tietoa koulutulokkaille, tuleville 7.-luokkalaisille ja 2.-3.-luokkalaisille

 

www.kapyla.edu.hel.fi
Rehtori Sirpa Kopsa
Tarkemmat yhteystiedot
 JAA
12.12.2016 10:23