Kallion ala-asteen koulu

Kallion ala-asteen koulussa on 1.–6. luokat. Koulussa on myös ruotsin kielen kielikylpyopetusta, erityisopetusta ja valmistavaa opetusta. Oppilaita on tällä hetkellä hieman yli 400.

[7.7.2016] Raitaritarit päivystävät liikenteessä koulujen alkaessa Lue lisää

[26.5.2016] Ennakkotietoa syksyn -16 tapahtumista

Syyslukukauden ensimmäinen koulupäivä torstaina 11.8.2016 klo 9.00 - 12.00.
Lisää ajankohtaisia asioita


www.kallia.edu.hel.fi
Rehtori Tuomo Säävälä
Tarkemmat yhteystiedot07.07.2016 12:21