Opetusviraston palvelut A-Ö

Hae kaupungin palveluita

Opetusviraston palvelut

--B -C -D --F -G -H -----M ----Q -------X --Z -Å -Ä -Ö

Palvelut aakkosittain: Kaikki

Helsingin aikuislukioissa voi opiskella monipuolisesti. Helsingissä on kolme aikuislukiota, joista Helsingin aikuislukio on kaupungin ylläpitämä. Lisäksi Tölö specialgymnasiumissa on ruotsinkielinen aikuiskoulutuslinja. Lisää palvelusta...
Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai osan jostain tutkinnosta. Lisää palvelusta...
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskeluaika on yleensä kolme vuotta. Tutkinnon jälkeen voi mennä töihin tai jatkaa opintoja korkeakoulussa. Lisää palvelusta...
Vammainen ja erityistä tukea tarvitseva oppilas saa maksutta koulunkäynnissä tarvittavat tulkitsemis- ja avustuspalvelut, muut opetus- ja oppilashuoltopalvelut sekä erityiset apuvälineet. Lisää palvelusta...
Oppilaan erityinen tuki pyritään järjestämään ensisijaisesti omassa lähikoulussa ja muun opetuksen yhteydessä. Jos se ei ole mahdollista, oppilaalle etsitään lähin tarkoituksenmukainen koulu ja erityisluokkapaikka. Lisää palvelusta...
Helsingin kaupungilla on kuusi erityistehtävän saanutta lukiota, joissa on erityistehtävän mukainen laaja kurssitarjonta. Lisää palvelusta...
Palvelun avulla voi ilmoittaa kaupungin koulujen välisten otteluiden tiedot, joissa on toimittu erotuomarina ja joista haetaan palkkiota. Lisää palvelusta...
Esiopetus alkaa vuotta ennen kuin lapsi aloittaa koulun. Esiopetusta on neljä tuntia päivässä, koulujen työaikana.Helsingissä maksutonta esiopetusta annetaan päiväkodeissa ja muutamissa kouluissa. Lisää palvelusta...
Tarjoaa tukea ja ohjausta 15-29 -vuotiaille nuorille. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Lisää palvelusta...
Helsinki järjestää iltapäivätoimintaa 1.-2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille koulupäivän jälkeen. Lisää palvelusta...
Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään kouluissa tai koulujen lähellä olevissa toimintaan soveltuvissa tiloissa. Toimintaa järjestävät koulut, järjestöt, seurakunnat ja yksityiset tahot. Iltapäivätoiminnan aikana lapselle tarjotaan välipala. Lisää palvelusta...
Joustavassa perusopetuksessa opiskellaan vuorotellen koulussa ja työpaikalla. Opiskeluun sisältyy myös retkiä, opintokäyntejä ja leirikouluja. Luokassa työskentelee opettajan lisäksi nuoriso-ohjaaja. Ryhmissä on 10 oppilasta. Lisää palvelusta...
Kehitysvammaisten ja autististen koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä vastaa varhaiskasvatusvirasto ja ruotsinkielisen toiminnan osalta opetusvirasto. Toiminta on jaettu kahteen päivähoitoyksikköön Kehva 1 ja Kehva 2. Toimipisteet toimivat koulujen yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä. Lisää palvelusta...
Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Lisää palvelusta...
Kolmiperhepäivähoidossa hoitoryhmä muodostuu yhden tai useamman perheen neljästä lapsesta. Hoito tapahtuu perheiden kodeissa. Lisää palvelusta...
Kotitalousopetus antaa valmiuksia sekä käytännön taitoja omaan arkeen ja kotitalouden hoitamiseen. Koulutus parantaa jatko-opiskelumahdollisuuksia, mutta ei johda tutkintoon eikä anna yleistä jatko-opintomahdollisuutta. Lisää palvelusta...
Terveystarkastusten tavoitteena on tukea ja ylläpitää lapsen terveyttä Lisää palvelusta...
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäri - kuka, mitä, miksi, milloin Lisää palvelusta...
Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään sosiaalityön keinoin. Lisää palvelusta...
Oppilaalle voidaan myöntää koulumatka-avustuksena HSL:n lippu, mikäli koulumatka on luokilla 1-6 vähintään 2 kilometriä ja luokilla 7-10 vähintään 3 kilometriä yhteen suuntaan. Lisää palvelusta...

1  2  3   >

JAA