Päätöksenteko

Opetusvirasto vastaa toimialaansa kuuluvien asioiden valmistelusta. Valmisteltu asia siirtyy ratkaistavaksi opetuslautakuntaan tai sen jaostoihin, jotka ovat suomen- ja ruotsinkielinen jaosto. Joidenkin asioiden kohdalla päätösvalta on annettu yksittäisten viranhaltijoiden ratkaistavaksi.

Kouluissa ja oppilaitoksissa asiat valmistelee ja esittelee rehtori. Päätökset tehdään johtokunnissa.

Toimintaa ohjaa opetusviraston johtosääntö.

Hallinnollisten asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä saa tietoa kaupungin kirjaamosta.

JAA