Julkaisut

Opetusvirastolla on A- ja B-julkaisusarja. A-sarjan julkaisut ovat tieteellisiä tutkimuksia ja selvityksiä. B-sarjassa julkaistaan mm. työryhmien raportteja, selvityksiä, kehittämismuistioita ja tilastojulkaisuja. Painetut julkaisut ovat maksullisia.

Julkaisuja voi tilata tai noutaa opetusviraston neuvonta- ja palvelupisteestä osoitteessa Töysänkatu 2 D, postiosoite Helsingin kaupungin opetusvirasto/neuvonta- ja palvelupiste, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki, sähköposti neuvonta.opetusvirasto(at)hel.fi, puh. 09 310 86400. Neuvonta- ja palvelupiste on avoinna arkisin kello 8.15 – 16.00.

Julkaisujen hinnat

50 – 100 sivua, 16 euroa
101 – 150 sivua, 18 euroa
151 – 200 sivua, 20 euroa
201 – 250 sivua, 22 euroa
251 – 300 sivua, 24 euroa

Julkaisujen hintaan lisätään arvonlisävero 10%. Hinnoittelun perusteena on käytetty omakustannushintaa.

JAA