Päätöksenteko

Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ohjaa ja kehittää kaupungin liikuntatoimea kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto valitsee liikuntalautakunnan yhdeksän jäsentä joka neljäs vuosi. Nykyinen lautakunta aloitti toimintansa 1.1.2013. 

JAA