Tonttiosasto

Kiinteistöviraston tonttiosasto huolehtii siitä, että kaupungin kehittymisen edellyttämät maa-alueet ovat oikeaan aikaan käytettävissä. Tonttiosasto ostaa, myy ja vuokraa kaupungin omistamia maa-alueita eri tarkoituksiin.


Asuntotontit


Tonttiosasto vuokraa ja myy asuntotontteja asunto-ohjelman mukaisesti. Vuokraaminen on tonttien pääasiallinen luovutusmuoto. Asuntotonttien myymisestä ilmoitetaan erikseen julkisesti.


Toimitilatontit


Tonttiosasto vuokraa ja myy liike- ja toimistotontteja sekä vuokraa teollisuus- ja varastotontteja eri puolilta kaupunkia. Maa-alueita vuokrataan myös tilapäiseen käyttöön.


Maa-alueiden osto ja myynti


Tonttiosasto ostaa kaupungin kehittämisen tai kaavojen toteuttamisen kannalta tarpeellisia maa-alueita, kuten asuntotonttimaata, työpaikkatontteja ja virkistysalueita. Osasto myy tontteja elinkeinotoiminnan, asuntotuotannon tai jonkin muun perustellun tarkoituksen edistämiseksi.


Maankäyttösopimukset ja täydennysrakentamiskorvaukset


Tonttiosasto valmistelee yksityismaiden kaavamuutoksiin liittyvät maankäyttösopimukset ja vuokrattujen asuntotonttien täydennysrakentamiseen liittyvät korvaukset.


Muut palvelut


Lisäksi tonttiosasto vastaa tonttien rakentamiskelpoisuudesta sisältäen esimerkiksi pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisen sekä johtosiirrot.

JAA