Avustukset

Taiteen ja kulttuurin avustusjärjestelmä uudistuu vaiheittain vuonna 2017. Lue lisää uudistuksesta

Helsingin kulttuurikeskus jakaa vuosittain noin 17 miljoonaa euroa avustuksina ja apurahoina.

Jos suunnittelet avustuksen hakemista, tutustu huolellisesti avustuskohtaisiin arviointikriteereihin. Hakuohjeesta löydät hakemista koskevien ohjeiden lisäksi tietoa hakuprosessin vaiheista sekä avustuksen saajan velvollisuuksista.
Hakuohje
Siirry sähköiseen asiointipalveluun

Jos sinulla on ongelmia sähköisen hakemuksen täyttämisessä, soita neuvontaan puh. 09 310 88800. Neuvonta vastaa Asiointi.hel.fi-sivuja koskeviin kysymyksiin ma-pe klo 08-18 syksyn 2015 ajan.

Kohdeavustuksien, kansainvälisten matka-avustuksien sekä kaupunkikulttuuriavustuksien vuoden 2017 määrärahat on tarkoitettu ensisijaisesti vuonna 2017 toteutuviin tai ensi-iltansa saaviin hankkeisiin. Vuoden 2017 hankkeita koskevat hakemukset otetaan käsittelyyn viimeistään alkuvuonna 2017.

 

Avustukset 31.5.2017 asti:

 

Taiteen perusopetuksen kehittämishankkeet

Kenelle: helsinkiläisille taiteen perusopetuksen oppilaitoksille

Mihin tarkoitukseen: vahvistaa taiteen perusopetuksen alueellista saatavuutta, mahdollistaa uudenlaisten toimintamallien ja opetusmenetelmien kokeilua sekä toimijoiden välistä yhteistyötä

Lue lisää
 

Helsingin mallin hankkeiden avustukset

Kenelle: toiminta-avustuksen piirissä oleville helsinkiläisille rekisteröityneille taide- ja kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille.

Mihin tarkoitukseen: edistää yhteisöllisiä ja osallistavia taiteen tekemisen tapoja ja tuoda taide entistä selvemmin osaksi laajempaa alueellista ja sosiaalista kehitystyötä sekä mahdollistaa uusien toimintamallien muotoutumista taideorganisaatioiden sisällä

Lue lisää


Kansainväliset matka-avustukset

Kenelle: helsinkiläisille esittävän taiteen ammattilaisille ja ryhmille

Mihin tarkoitukseen: Helsingistä ulkomaille suuntautuvien kansainvälisten kutsuvierailujen matkakuluihin

Lue lisää


Kaupunkikulttuuriavustukset

Kenelle: helsinkiläisille, yhteisöille, järjestöille ja muille toimijoille

Mihin tarkoitukseen: avoimien ja osallistavien taidetapahtumien, kulttuuriprojektien sekä yhteisötaiteen tuottamiseen Helsingissä

Lue lisää


Kohdeavustukset

Kenelle: helsinkiläisille taiteen ammattilaisyhteisöille tai työryhmille

Mihin tarkoitukseen: esittävän taiteen ja ympäristötaiteen produktioiden sekä festivaalien tuottamiseen Helsingissä

Lue lisää

 

Avustukset 1.6.2017 alkaen:
 

Taide- ja kulttuuriavustukset

Kenelle: helsinkiläisille taide- ja kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille, työryhmille, taiteilijoille ja asukkaille

Mihin tarkoitukseen: yleisölle avoimen taide- ja kulttuuritoiminnan sekä taiteen perusopetuksen avustamiseen. Avustuksia on mahdollista hakea sekä pysyväisluonteiseen että projektimuotoiseen toimintaan.

Lue lisää


Kehittämisavustukset

Kenelle: helsinkiläisille rekisteröityneille taide- ja kulttuurilaitoksille sekä -yhteisöille 

Mihin tarkoitukseen: kehittämishankkeisiin, jotka vastaavat kulttuurin kentällä koettuun kehittämistarpeeseen, esimerkiksi silloin, kun vastaavaa toimintaa puuttuu kaupungista.

Lue lisää


Taide- ja kulttuuripalkinnot

Lautakunta myöntää Helsingin kulttuuripalkinnon ansioituneelle taiteilijalle merkittävästä työstä Helsingin kulttuurielämän hyväksi. Helsingin kulttuuriteko puolestaan muuttaa tai haastaa olemassa olevaa tilaa tai toimintatapaa tai saa näkemään asiat uudella tavalla. Lisäksi jaetaan kolme Vuoden taiteilija -palkintoa.  Kaikki palkinnot myönnetään hakemuksetta.

Lue lisää


Syksyn 2017 avustusten osalta lisätiedot: 

Veikko Kunnas 
Osastopäällikkö (09) 310 37002, veikko.kunnas@hel.fi
Reetta Sariola
Kulttuurisuunnittelija (09) 310 32987, reetta.sariola@hel.fi
Sara Kuusi 
Kulttuurisuunnittelija (09) 310 37712, sara.kuusi@hel.fi


 


 

 

 

 

JAA