Yleisten töiden lautakunta
08 / 19.03.2013Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 107 Kaupungininsinööri/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 108 Kaupungininsinööri/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 109 Kaupungininsinööri/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 110 Kaupungininsinööri/4

Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten seuranta (pdf) (html)


§ 111 HKR-Rakennuttaja/1

Kulosaari-Mustikkamaa-Herttoniemi-Laajasalo -alueiden katu- ja puistohoitourakan 1.6.2010 - 31.5.2013 muutostyövarauksen korottaminen (pdf) (html)


§ 112 HKR-Rakennuttaja/2

Kaarelan katualueiden ylläpidon alueurakan 1.6.2008 - 31.5.2013 muutostyövarauksen korottaminen (pdf) (html)


§ 113 HKR-Rakennuttaja/3

Kontulan katualueiden ja puistoraittien ylläpidon alueurakan 1.6.2008 – 31.5.2013 muutostyövarauksen korottaminen (pdf) (html)


§ 114 HKR-Rakennuttaja/4

Oulunkylä-Viikki -katualueiden ja puistoraittien hoidon alueurakan 1.6.2009 - 31.5.2014 muutostyövarauksen korottaminen (pdf) (html)


§ 115 HKR-Rakennuttaja/5

Suutarila-Puistola-Heikinlaakso -alueiden katu- ja puistohoitourakan 1.6.2010 - 31.5.2013 muutostyövarauksen korottaminen (pdf) (html)


§ 116 HKR-Rakennuttaja/6

Sörnäistenniemi, osa 5, urakoitsijan valinta (pdf) (html)


§ 117 HKR-Rakennuttaja/7

Ruoholahden ja Vihdintien siltojen peruskorjausurakka, urakoitsijan valinta (pdf) (html)


§ 118 HKR-Rakennuttaja/8

Yleisten töiden lautakunnan lausunto Mika Ebelingin valtuustoaloitteesta vanhan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 119 Arkkitehtuuriosasto/1

Yleisten töiden lautakunnan lausunto Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta ja toiminta-alueluonnoksesta (pdf) (html)


§ 120 Arkkitehtuuriosasto/2

Yleisten töiden lautakunnan lausunto Laajasalon (49.ko) katualueen asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12172, Kuvernöörintie 21) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 121 Arkkitehtuuriosasto/3

Yleisten töiden lautakunnan lausunto koskien vieraslajien linjauksia Helsingissä 2012 - 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 122 Katu- ja puisto-osasto/1

Siltojen ylläpitotöitä koskevan urakkasopimuksen jatkaminen optiokaudelle 1.4.2013-31.3.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 123 Katu- ja puisto-osasto/2

Mechelininkatu, katusuunnitelman hyväksyminen, Etu-Töölö, Taka-Töölö, nro 29998/1-7 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 124 Katu- ja puisto-osasto/3

Kanervatien alue, katusuunnitelmien hyväksyminen, Tapaninkylä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 125 Katu- ja puisto-osasto/4

Munkkiniemenranta, kadun jatke Lankiniemen puistoon, katusuunnitelman hyväksyminen, Munkkiniemi, 30008/1 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 126 Katu- ja puisto-osasto/5

Piianpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, Kaarela, VIO 5335/1-2 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 127 Katu- ja puisto-osasto/6

Yleisten töiden lautakunnan lausunto Mari Holopaisen ym. talvipyöräilyn edistämistä koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

JAA