Suoraan sisältöön
Framsidan
A A A

"Den måttliga ökningen i omkostnaderna liksom också investeringsramen förbättrar gradvis stadens finansiella balans, men i synnerhet investeringar i kollektivtrafiken måste alltjämt finansieras med ytterligare lån", säger stadsdirektör Jussi Pajunen om sitt förslag till budget för år 2017.

Läs mera »

Närtjänsterna presenteras på stadsdelarnas sidor

På de nya stadsdelssidorna presenteras bland annat nyheter från närområdet, lokala tjänster, gatuarbeten och återvinningsstationer.

Stadsdelar »

Bli företagare i Helsingfors

NewCo Helsinki betjänar nya företag och tillväxtföretag genom att erbjuda såväl statliga och kommunala tjänster som tjänster inom den privata sektorn på ett och samma ställe.

Företagsrådgivning och företagstjänster »

Nytt i Helsingfors

Helsingfors byggs ut livligare än någonsin. Helt nya områden får bostäder, verksamhetslokaler, daghem, skolor, parker, friluftsstråk och gator.

Läs mera »