Suoraan sisältöön
Framsidan
23.10.2014 |  ▼

"Budgetförslaget ger helsingforsarna basservice på den nuvarande nivån. Kommunalskatten höjs inte. Med investeringar säkerställs bygget av nya bostadsområden och en fungerande kollektivtrafik”, säger stadsdirektör Jussi Pajunen om sitt förslag till budget för år 2015.

Läs mera »

Närtjänsterna presenteras på stadsdelarnas sidor

På de nya stadsdelssidorna presenteras bland annat nyheter från närområdet, lokala tjänster, gatuarbeten och återvinningsstationer.

Stadsdelar »

Bli företagare i Helsingfors

Företagsborgen betjänar nya företag och tillväxtföretag genom att erbjuda såväl statliga och kommunala tjänster som tjänster inom den privata sektorn på ett och samma ställe.

Företagsrådgivning och företagstjänster »

Nytt i Helsingfors

Helsingfors byggs ut livligare än någonsin. Helt nya områden får bostäder, verksamhetslokaler, daghem, skolor, parker, friluftsstråk och gator.

Läs mera »