Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma)

Valmentavassa koulutuksessa saa valmiudet hakeutua ammatilliseen peruskoulutukseen. Koulutus sisältää ammatteihin ja koulutusaloihin perehtymistä, opiskelu- ja arjen taitojen vahvistamista sekä työelämään valmentautumista.

Opiskelusuunnitelma tehdään kaikille opiskelijoille yksilöllisesti. Koulutuksen aikana voi suorittaa myös ammatillisia opintoja. Oppisopimuksen ennakkojakso voi olla osa valmentavaa koulutusta. Tarvittaessa voi korottaa peruskoulun arvosanoja.

Opintojen kesto on puolesta vuodesta vuoteen ja niiden laajuus on 30-60 osaamispistettä.

Käytön edellytykset:

Koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat päättäneet peruskoulun ja joiden tavoitteena on ammatillinen koulutus.

Koulutus sopii myös aikuisille, jotka haluavat parantaa valmiuksiaan opiskella ammatilliseen perustutkintoon, esimerkiksi maahanmuuttajat tai alan vaihtoa suunnittelevat.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

JAA