Asemakaavan muutos

Tontin omistaja tai haltija voi hakea muutosta voimassa olevaan asemakaavaan.

Asian käsittelyn eteneminen:

Muutosta haetaan Asemakaavan muutoshakemus -lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on vastaavat tiedot.

Mukaan on liitettävä todistus siitä, että omistaa tontin tai hallitsee tonttia, jota muutoshakemus koskee. Todistus voi olla esimerkiksi lainhuutotodistus tai oikeaksi todistettu kauppakirjan tai vuokrasopimuksen jäljennös.

Mukaan voi liittää karttapiirustuksen, jossa esitetään, mitä halutaan muuttaa.

Ennen hakemuksen lähettämistä kannattaa ottaa yhteyttä kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosastoon ja neuvotella aluearkkitehdin kanssa muutoksen mahdollisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta.

Kaupunkisuunnitteluviraston aluearkkitehdit ovat tavattavissa sopimuksen mukaan osoitteessa Kansakoulukatu 3, Helsinki 10.

Asemakaavan muutoshakemus lähetetään Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Aluearkkitehtien ja kirjaamon yhteystiedot löytyvät linkeistä Lisätietoa-kohdasta.

Pientalotontin tehokkuuden nosto 0,20:sta 0,25:een ei edellytä asemakaavan muuttamista, vaan se voidaan hoitaa poikkeusluvalla. Ohjeet ja tarvittavat lomakkeet ovat saatavissa rakennusvalvontavirastosta sekä rakennusvalvontaviraston verkkosivuilta.

Maksut:

Maanomistajalta peritään muutosehdotuksen hyväksymisen jälkeen korvaus tarvittavien karttojen laatimisesta sekä kuulutuskustannuksista. Korvauksen suuruus riippuu muutosehdotuksen laatimiskustannuksista (linkki hinnastoon Lisätietoa-kohdassa).

Tulostettavat lomakkeet:

Palvelusta vastaa:

Kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsinki

JAA