Kaupungin palvelut


Aihealue:

Kohderyhmä:

Asiointitapa:


Palvelut aakkosittain:  


Haun tulokset

Aihealue "Sosiaali- ja terveys­palvelut"

Adoptioneuvontaa annetaan helsinkiläisille ja vantaalaisille. Neuvonta on asiakkaalle maksutonta. Neuvontaa annetaan kotimaista, kansainvälistä ja perheen sisäistä adoptiota varten.
Lisää palvelusta...
Adoptioon liittyviä asioita voi olla tarve selvittää myöhemmin elämässä.
Lisää palvelusta...
Adoptiolasta toivovan tai lapsensa luovuttamista adoptioon harkitsevan, tulee hakeutua adoptioneuvontaan.
Lisää palvelusta...
Aikuissosiaalityön tiimissä uuden asiakkaan elämäntilanne kartoitetaan ja sen pohjalta mietitään yhdessä palvelujen ja tuen tarve.
Lisää palvelusta...
Aikuisten ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön tavoitteena on edistää päihteettömiä elämäntapoja tiedon, itsearvioinnin ja varhaisen puheeksi oton keinoin.
Lisää palvelusta...
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyön toiminnan tavoitteena on vähentää päihteiden käyttöä ja edistää mielenterveyttä.
Lisää palvelusta...
Alkoholin käyttöä voi arvioida AUDIT -testin avulla, joka antaa omasta tilanteesta välittömän palautteen.
Lisää palvelusta...
Ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelijoilla on mahdollisuus täyttää sähköinen terveyskysely, jonka perusteella arvioidaan terveystarkastuksen tarve ja kiireellisyys.
Lisää palvelusta...
Apuvälinepalvelut on tarkoitettu aikuisille helsinkiläisille, joilla on heikentynyt toimintakyky sairauden, vamman tai kehitysviivästymän takia.
Lisää palvelusta...
Asukastiloissa on asiakkaiden käyttöön varattuja tietokoneita, joissa on verkkoyhteys ja usein myös tulostusmahdollisuus.
Lisää palvelusta...
Asukkaat voivat myydä ja ostaa kirpputoreilla tai muutenkin kierrättää tavaroita.
Lisää palvelusta...
AA-ryhmät tarjoavat tukea raitistumiseen.
Lisää palvelusta...
Asukastiloissa ja lähiöasemilla voi keittää kahvia tai teetä. Joissakin on tarjolla myös leivonnaisia tai muuta ruokaa.
Lisää palvelusta...
Asukastiloissa ja lähiöasemilla on monipuoliset mahdollisuudet harrastaan kädentaitoja.
Lisää palvelusta...
Monissa asukastiloissa on mahdollisuus ohjattuun liikuntaan vaikka varsinaisia kuntosaleja ei taloissa olekaan.
Lisää palvelusta...
Kaikille avoimet asukastilat toimivat asukkaiden olohuoneina ja kokoontumistiloina.
Lisää palvelusta...
Asukastilojen ja lähiöasemien tiloja voivat yhteisöt, yhdistykset ja yksityishenkilöt vuokrata iltaisin ja viikonloppuisin mm. kokous- ja juhlatilaisuuksiin.
Lisää palvelusta...
Asunnottomille järjestettäviä asumispalveluita ovat tukiasuminen, tuettu asuminen ja palveluasuminen.
Lisää palvelusta...
Palvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille asunnottomille.
Lisää palvelusta...
Mielenterveysasiakkaiden asumispalveluja ovat jälleenvuokrausasuminen, tuettu asuminen, palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen ja perhehoito.
Lisää palvelusta...

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   >JAA
16.03.2017 11:19