Helsingin kaupungin kirjaamo

Helsingin kaupungilla on yksi yhteinen koko kaupunkia palveleva kirjaamo. Kirjaamo antaa tietoa vireillä olevien hallinnollisten asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä koko käsittelyprosessin ajan. Kirjaamo hoitaa myös kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulua, joka sijaitsee kaupungintalon ala-aulassa.

Avoinna:
arkisin klo 8.15-16
viikonloppuisin suljettu

Huomio! Kirjaamoon voi tuoda asiakirjoja myös virka-ajan ulkopuolella kaupungintalon aulaan, jonka aukioloajat ovat arkisin klo 9-19 ja viikonloppuisin klo 10-16.

Kirjaamon käyntiosoite:
Kaupungintalo
Pohjoisesplanadi 11-13, Helsinki 17

Kirjaamon postiosoite:
Helsingin kaupunki
Kirjaamo
Viraston tai liikelaitoksen nimi
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kirjaamon sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Fax +358 9 655 783

Kirjaamon palvelunumerot:
Yleishallinnon asiat 09 310 13700
Kaupunkisuunnittelun- ja kiinteistötoimen asiat 09 310 13701
Rakennus- ja ympäristötoimen asiat 09 310 13702
Sivistystoimen asiat 09 310 13703
Sosiaali- ja terveystoimen asiat 09 310 13704JAA
13.10.2015 10:28