Tuettu työllistyminen ja koulutus

Tuetun työllistymisen tavoitteena on kehitysvammaisten tai autismin kirjoon kuuluvien henkilöiden työhön valmennus ja työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Palveluja järjestetään 18-vuotta täyttäneille.

Palvelua haetaan Tuetun työllistymisen palvelusta.

Valmentava koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ohittaneelle kehitysvammaiselle nuorelle tai aikuiselle. Valmentavaa koulutusta järjestetään pääsääntöisesti opetusviraston toimesta. Sosiaali- ja terveysvirasto järjestää pienimuotoisesti valmentavaa opetusta aikuisille kehitysvammaisille henkilöille.

Valmentava koulutus sisältää mm. teoreettisten tietojen ja taitojen opettelua ja niiden käytäntöön siirtämistä, liikkumistaitojen opettelua sekä asumis- ja työharjoittelua.

Koulutusta järjestetään Haavikon opetus- ja aikuiskasvatuskeskuksessa.JAA
17.03.2015 11:35