Työ- ja päivätoiminta

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan tavoitteena on tukea elämänhallintaa ja voimaantumista, tarjota sosiaalista osallisuutta ja vertaistukea. Työtoiminta voi olla tuettuun työhön valmentautumista, osallistumista ruokahuoltoon, siivoukseen ja vaatehuoltoon liittyviin töihin, ja joissain tapauksissa alihankintatöitä.

Päivätoiminnassa musiikin, liikunnan ja taiteen avulla asiakkaille tarjotaan keinoja oman kehon ja minuuden hahmottamiseen. Kaupungin toimipaikkojen lisäksi toimintaa on tarjolla myös ostopalveluyksiköissä.

Vammaisten henkilöiden päivätoiminnan tavoitteena on järjestää kodin ulkopuolella itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.


Asiakkaaksi työ- ja päivätoimintaan haetaan oman asuinalueen Sosiaalityö kautta.JAA
13.01.2017 16:24