Muut palvelut

Asumista helpottavien palvelujen tavoitteena on, että vammainen henkilö voi asua mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti omassa asunnossaan, eikä ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa. Tarjolla on asunnon toimivuuteen vaikuttavia palveluja kuten
-  Asunnon muutostyöt   
-  Asuntoon kiinteästi asennettava väline tai laite   
-  Päivittäisestä toiminnasta suoriutumisessa tarvittavat välineet; koneet ja laitteet   

Omaishoidon tuki on tarkoitettu henkilölle, joka alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa. Lisäedellytyksenä on, että tämä hoito tai muu huolenpito on mahdollista järjestää hoidettavan kotona.
-  Omaishoidon tuki
-  Omaishoidon tuen lakisääteisen vapaan palveluseteli vammaispalvelujen asiakkaille
-  Omaishoitajien jaksamista tukevia palveluja    

Lyhytaikaishoito
Palvelu on tarkoitettu kehitysvammaiselle henkilölle, joka tarvitsee ajoittain kokonaisvaltaista hoivaa ja tukea ympärivuorokautisesti kodin ulkopuolella.
-  Lyhytaikaishoito  

Henkilökohtaisen avun järjestämisen edellytyksenä on, että vaikeavammainen henkilö pystyy itse määrittelemään tarvitsemansa henkilökohtaisen avun sisällön ja toteuttamistavan.
-  Henkilökohtainen apu   
-  Henkilökohtaisen avun palvelusetelikokeilu

Muita asumiseen ja liikkumiseen liittyviä palveluja
-  Kuljetuspalvelu
-  Kuljetustuki  
-  Saattajapalvelu

Muut palvelut
-  Ryhmätoiminta mielenterveyskuntoutujille 
-  Viittomakielen opetus ja kommunikaatio-opetus
-  Autismin kirjoon kuuluville sosiaalityö, asumispalvelut, työ- ja päivätoiminta sekä tuettu työllistyminen
-  Ylimääräinen vaatekustannusJAA
19.11.2013 15:02