Kehitysvammaisten asumispalvelut

Kehitysvammalain mukaista asumispalvelua on ryhmäkodeissa, asuntoryhmissä ja tukiasunnoissa. Tukea ja apua järjestetään asiakkaan tarpeen mukaan, ympärivuorokautisesti tai osavuorokautisesti.

Kaupungin omien asumispalvelujen lisäksi palvelua on tarjolla myös ostopalveluyksiköissä.

  • Ryhmäkodit  
    -  myös lyhytaikaista asumista
  • Tukiasunnot
  • Asuntoryhmät
  • Laitoshoito  
    -  myös lyhytaikaista asumista
  • Perhehoito  
  • Asumisharjoittelu

 JAA
17.10.2016 08:03