Hammashoito

Hammashoitoon pääsee hoidon tarpeen kiireellisyyden mukaan. Ajanvaraus tehdään soittamalla suun terveydenhuollon keskitettyyn ajanvaraukseen puh. 09 310 51400 (ma–pe klo 8–15), jossa hoidon tarpeen kiireellisyys arvioidaan. 

Ajanvarauksessa on käytössä takaisinsoittopalvelu.

Terveydenhuoltolaki asettaa määräaikoja hoidon järjestämiselle. Mikäli aikaa kiireettömään hoitoon ei voi antaa heti, aika ilmoitetaan asiakkaalle myöhemmin ns. ennakkoajanvarauskirjeellä. Kirjeessä on ohjeet miten toimia, kun ennakkoon varatun ajan haluaa vahvistaa, perua tai muuttaa.

Kiireelliset särky- ja tapaturmatapaukset hoidetaan arkisin suun terveydenhuollon päivystyksessä, puh. 09 310 51400 ma–pe klo 8–14.

Ilta-, viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys sijaitsee Haartmanin sairaalassa, Haartmaninkatu 4, rakennus 12. 
Huom! Haartmanin sairaalan hammashoitola on remontissa 16.3. klo 16 – 14.4.2015. Haartmanin sairaalan päivystys toimii remontin ajan Meilahden hammashoitolassa, os. Jalavatie 6.
Lisätietoja

Ilta-, viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksen ajanvarauksen puhelinnumero on 09 310 49999. Soita ennen kuin tulet päivystykseen, jotta hoidon tarpeen kiireellisyys voidaan arvioida. Ajanvaraus on auki arkisin klo 14–21 ja viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8–21.

Suun terveydenhuollon yöpäivystys toimii klo 21.00–8.00 Töölön sairaalassa tapaturma-asemalla suu- ja leukakirurgian päivystyksen yhteydessä, os. Töölönkatu 40, 00260 Helsinki.

Yöpäivystyksessä hoidetaan välitöntä hoitoa tarvitsevia potilaita, joiden hoitoa ei voida lääketieteellisin perustein siirtää päivystysvastaanotolle seuraavalle päivälle klo 8.00 alkaen tehtäväksi.

Yöpäivystys toimii lääketieteellisen kiireellisyysperiaatteen mukaisesti. Potilaan tulee soittaa hoidon tarpeesta Töölön tapaturma-asemalle, puhelin 09 471 87708. Vaihtoehtoisesti arvio hoidon tarpeesta tehdään Töölön tapaturma-aseman vastaanotossa.
 

Hammashoidon sähköiset palvelut

Olemassa olevan ajan voi peruuttaa pankkitunnuksilla internetpalvelussa Hammashoidon sähköiset palvelut tai ajanvarauksen aukioloaikojen ulkopuolella ajanvarausnumeron puhepostiin.


Vastaanottoajasta voidaan muistuttaa tekstiviestillä

Hammashoidon asiakkaat saavat tekstiviestimuistutuksen noin kaksi vuorokautta ennen vastaanottoaikaa. Muistutus lähtee automaattisesti asiakkaan matkapuhelinnumeroon, jollei hän ole kieltänyt viestin lähettämistä. Muistutusviestin perille tuloa ei voida kuitenkaan teknisistä syistä aina taata. Viestin saapumatta jääminen ei oikeuta jäämään vastaanotolta pois ilman peruutusta.
 

Osa aikuispotilaista sopimushammaslääkäreille

Hammashoitolat ohjaavat osan aikuispotilaista kaupungin kanssa sopimuksen tehneille yksityishammaslääkäreille. Heidän antamastaan hoidosta peritään potilaalta samat maksut kuin kaupungin omasta hammashoidosta.
 

Suun terveydenhuollon palveluseteli

Palveluseteliä voidaan tarjota vaihtoehtona terveyskeskuksen aikuisten hammashoidon palveluille. Palvelusetelillä voidaan nopeuttaa potilaiden hoitoon pääsyä ja lisätä heidän valinnanvapauttaan. Palvelusetelin avulla potilaat voivat itse valita hoitopaikan ja hoitavan hammaslääkärin suun terveydenhuollon hyväksymistä vaihtoehdoista.

Lisätietoa suun terveydenhuollon palvelusetelistä26.03.2015 12:29