Työvoiman palvelukeskus Duuri

Käenkuja 3 aA, 00500 Helsinki
Kartta ja liikenneyhteydet
PL 8680, 00099 Helsingin kaupunki
Puh. 09 310 5015, vaihde

Neuvonta TE-palveluista puh. 029 5020 700

Palvelualue koko Helsinki

Työvoiman palvelukeskus Duuri palvelee työttömiä työnhakijoita, joiden työttömyys on pitkittynyt ja jotka tarvitsevat tukea työllistymiseen. Duurista saa yksilöllistä palvelua, tietoa ja väyliä koulutukseen. Palvelukeskus tarjoaa myös kontakteja työnantajiin sekä apua elämän solmukohtien avaamiseen. Tavoitteena on edistää asiakkaiden osallisuutta yhteiskuntaan ja työmarkkinoille.

Duurin palveluihin sisältyvät muun muassa:
-  TE- toimiston sekä sosiaalitoimen peruspalveluja,
-  neuvonta ja ohjaus eri palveluihin,
-  terveydentilan kartoitus ja terveysneuvonta,
-  kuntouttava työtoiminta,
-  kurssit ja ryhmätoiminta ja 
-  valmennukset ja koulutukset.

Duurissa ensimmäiset askeleet työllistymisen polulla otetaan oman vastuutyöparin tapaamisella. Keskustelujen avulla kartoitetaan osaamista, työnhakutaitoja, sosiaalista ja terveydellistä tilannetta sekä työllistymisen voimavaroja. Tämän jälkeen laaditaan asiakkaan kanssa etenemissuunnitelma, jonka toteuttamisessa työvoiman palvelukeskuksen ammattilaiset auttavat. Suunnitelman askeleet koostuvat yksilöllisten tarpeiden mukaan räätälöidyistä tai laajan verkoston tarjoamista palveluista. Tavoitteena on löytää sopiva työ, koulutus tai muu pitkäaikainen ratkaisu työttömyyteen.

Taustaorganisaatioina työvoiman palvelukeskus Duurissa ovat Helsingin kaupunki, Uudenmaan TE-toimisto ja Kela. Asiakkaaksi hakeudutaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palvelupisteen tai TE-toimiston kautta.

Oma työntekijä18.03.2015 12:55