Lukioon valmistava koulutus (luva)

Lukio-opintoja edeltää lukioon valmistava koulutus, johon maahanmuuttajataustaiset opiskelijat voivat hakea.

Opinnoissa painotetaan suomen kielen taitojen ja lukio-opinnoissa tarvittavien opiskelutekniikoiden ja opiskelutaitojen vahvistamista.

Valinnaisina opintoina on mahdollisuus suorittaa lukion kursseja, jotka luetaan hyväksi myöhemmin lukio-opinnoissa.

Koulukseen voivat hakeutua maahanmuuttajat ja vieraskieliset nuoret ja aikuiset,

  • jotka ovat suorittaneet perusopetuksen tai vastaavan oppimäärän Suomessa tai ulkomailla tai joilla on sitä vastaavat tiedot ja taidot
  • jolla ei ole valmiuksia suoriutua lukiokoulutuksesta suomen tai ruotsin kielellä
  • joiden ensisijainen hakutoive on lukio
  • jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen tutkintoa tai ylioppilastutkintoa Suomessa tai vastaavaa tutkintoa muussa maassa.

Koulutus kestää yhden lukuvuoden (vähintään 25 kurssia).

Koulutus järjestetään nuorille Vuosaaren ja Alppilan lukiossa. Molemmissa on yksi ryhmä. Aikuisille suunnattu lukioon valmistava koulutus toimii Helsingin aikuislukiossa.JAA
18.05.2015 11:08