Maauimalat ja uimarannat

Helsingin kaupunki tarjoaa kesällä monipuoliset uintimahdollisuudet, sillä kesäisin uimarit ja auringonpalvojat pääsevät nauttimaan kahdesta maauimalasta (Uimastadion ja Kumpulan maauimala) ja lukuisista uimarannoista.

Helsingin ympäristökeskus valvoo uimarantoja uimakaudella (15.6. - 31.8.) ja ottaa rantojen vedestä vesinäytteitä näytteenottosuunnitelman mukaan.

Yleisiltä uimarannoilta (ns. EU-rannat), joilla oletetaan käyvän huomattava määrä uimareita, otetaan kesän aikana viisi vesinäytettä. Yleisiä uimarantoja Helsingissä ovat: Aurinkolahti, Hietaranta, Iso Kallahti, Kallahdenniemi, Laajasalo, Lauttasaari, Marjaniemi, Munkkiniemi, Mustikkamaa, Pikkukoski, Rastila ja Tuorinniemi. Muut uimarannat ovat pieniä yleisiä uimarantoja, joilta otetaan neljä vesinäytettä kesän aikana. 
 

Maauimalat

Uimarannat (uimarantaluettelo)

Yleisöllä on mahdollisuus tehdä uimarantaluetteloon ehdotuksia ja huomautuksia. Kommentit pyydetään toimittamaan Helsingin ympäristökeskukseen kirjallisesti, osoitteella: Helsingin kaupunki, Ympäristökeskus, Ympäristöterveys, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.JAA
10.02.2017 08:36