Seutuyhteistyö

Pääkaupunkiseudun ja laajemman Helsingin seudun yhteistyö perustuu seudun kuntien yhteiseen näkemykseen alueen haasteista ja yhteiseen tahtoon vaikuttaa alueen kehittämiseen.

Kuntien johtavien luottamushenkilöiden yhteistyöelimiä ovat Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta ja Helsingin seudun yhteistyökokous. Ylimmän luottamushenkilöjohdon ohjaus- ja koordinointielimenä pääkaupunkiseudun yhteistyössä toimii Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä. Se huolehtii muun muassa merkittävien yhteisten yhteisöjen omistajaohjauksesta.

Seutuyhteistyöstä kertoo Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien tuottama seutuportaali Helsinginseutu.fi. Sivusto kokoaa yhteen kaupunkien palvelut ja tarjoaa tietoa sekä yhteistyöhankkeista ja suunnitelmista että seudullisten yhteistyöelinten toiminnasta.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen seutuyhteistyö

Helsingin kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä maankäytössä ja asumisessa pääkaupunkiseudun sekä koko Helsingin seudun kuntien kanssa. Seudullisen yhteistyön päämääriä ovat yhteisvastuullinen asuntopolitiikka, tehokas ja kestävä maankäyttö sekä toimiva liikenneverkko.

Helsingin seudun 14 kunnan yhteinen maankäyttösuunnitelma, siihen sisältyvä asumisen strategia ja liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ2015 valmistellaan siten, että ne ovat valmiit lausuntokierrosta varten syksyllä 2014 ja hyväksyttäviksi alkuvuodesta 2015. Seudun kuntien tulee hyväksyä suunnitelma yhteisesti, sillä ne ovat lähtökohtana neuvoteltaessa vuonna 2015 valtion kanssa seuraavaa aiesopimusta vuosille 2016–2020.

Hankeyhteistyö

Apotti-hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Apotissa hankitaan asiakas- ja potilastietojärjestelmä, joka muun muassa mahdollistaa nykyistä paremman sähköisen asioinnin palvelut ja takaa tietojen reaaliaikaisen saatavuuden palvelu- ja hoitopaikasta riippumatta. Apotti on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen sekä HUS. Muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta.JAA
30.03.2016 09:22