Strategiaohjelma

Helsingin strategiaohjelma 2013–2016

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi strategiaohjelman vuosille 
2013–2016 kokouksessaan 24.4.2013. Strategiaohjelma linjaa virastojen, liikelaitosten ja konserniyhteisöjen toimintaa.

Strategiaohjelmassa esitetään kaupungin keskeiset tavoitteet ja kehittämiskohteet sekä tärkeimmät toimenpiteet valtuustokaudelle 
2013–2016. Ohjelma tehdään valtuustokaudeksi kerrallaan.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä strategiaohjelma (pdf)

Strategiaohjelman taskuesite (pdf)

 

Strategiaohjelman venemalli
Kaavio pdf-muodossa

 

Strategiaohjelma on jaettu neljään pääkohtaan:

1. Hyvinvoiva helsinkiläinen
2. Elinvoimainen Helsinki
3. Toimiva Helsinki
4. Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen

Demokratia ja osallisuus nivoutuvat kaikkiin neljään kohtaan. Strategia sisältää myös Helsingin kaupungin vision, arvot ja eettiset periaatteet.

Kaupungin visio

Helsinki on asukkaiden yhteisöllinen asuinpaikka ja pääkaupunki, jossa palvelut toimivat ja päätöksenteko on avointa, ja jossa tiede, taide ja luovuus kukoistavat.  

Helsinki on maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu asukkaiden hyvinvoinnin ja koko Suomen hyväksi.

Metropolialuetta kehitetään yhtenäisesti toimivana alueena, jossa on luonnonläheinen ympäristö ja hyvä asua, oppia, työskennellä sekä yrittää.

Kaupungin arvot

- Asukaslähtöisyys
- Ekologisuus
- Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus
- Taloudellisuus
- Turvallisuus
- Osallisuus ja osallistuminen
- Yrittäjämyönteisyys

Strategiaohjelma nivoutuu talouteen

Strategiaohjelman toteuttamisen ja seurannan väline on kaupungin talousarvio. Strategiaohjelman toteuttaminen on yhteisvastuullista kaikille Helsingin kaupungin hallintokunnille. Hallintokunnat ottavat strategiaohjelman huomioon omien toimiensa ja talousarviotavoitteidensa valmistelussa sekä raportoivat vuosittain talousarviossa, miten ne toteuttavat omaa toimialaansa koskevia strategioita.
 

Tämän sivun lyhytosoite on www.hel.fi/strategiaohjelmaJAA
10.01.2017 10:08