Kaupungin palvelut


Aihealue:

Kohderyhmä:

Asiointitapa:


Palvelut aakkosittain:  


Haun tulokset

Siirrettävän mainostelineen tai muun vastaavan sijoittamisesta ei peritä maksua, mutta ohjeita tulee noudattaa.
Lisää palvelusta...
Adoptioneuvontaa annetaan helsinkiläisille ja vantaalaisille. Neuvonta on asiakkaalle maksutonta. Neuvontaa annetaan kotimaista, kansainvälistä ja perheen sisäistä adoptiota varten.
Lisää palvelusta...
Adoptioon liittyviä asioita voi olla tarve selvittää myöhemmin elämässä.
Lisää palvelusta...
Adoptiolasta toivovan tai lapsensa luovuttamista adoptioon harkitsevan, tulee hakeutua adoptioneuvontaan.
Lisää palvelusta...
Jos myyt tai välität elintarvikkeita niin, ettei toimijalla (sinulla tai yritykselläsi) ole varastoa Suomessa, sinun tulee tehdä elintarvikkeiden myynnin aloittamiseen, toiminnan muuttamiseen tai toimijan vaihtumiseen liittyvä ilmoitus.
Lisää palvelusta...
Helsingin aikuislukioissa voi opiskella monipuolisesti. Helsingissä on kolme aikuislukiota, joista Helsingin aikuislukio on kaupungin ylläpitämä. Lisäksi Tölö specialgymnasiumissa on ruotsinkielinen aikuiskoulutuslinja.
Lisää palvelusta...
Sosiaalityössä vastataan uusien, ensimmäistä kertaa asioivien toimeentulotuen asiakkaiden sosiaalityön palveluista sekä täydentävästä ja ennaltaehkäisevästä toimeentulotuesta.
Lisää palvelusta...
Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai osan jostain tutkinnosta.
Lisää palvelusta...
Aikuisten ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön tavoitteena on edistää päihteettömiä elämäntapoja tiedon, itsearvioinnin ja varhaisen puheeksi oton keinoin.
Lisää palvelusta...
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyön toiminnan tavoitteena on vähentää päihteiden käyttöä ja edistää mielenterveyttä.
Lisää palvelusta...
Sosiaaliohjauksessa vastataan yli 25 -vuotiaiden toimeentulotukea saavien asiakkaiden täydentävästä ja ennaltaehkäisevästä toimeentulotuesta.
Lisää palvelusta...
Alkoholin käyttöä voi arvioida AUDIT -testin avulla, joka antaa omasta tilanteesta välittömän palautteen.
Lisää palvelusta...
Ilmoitus alkutuotantopaikasta tai ilmoitus alkutuotantotuotteiden kuljetuksesta.
Lisää palvelusta...
Kun katualueella kaivetaan tai tehdään muuta työtä, kaupunki perii alueen käytöstä vuokraa.
Lisää palvelusta...
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskeluaika on yleensä kolme vuotta. Tutkinnon jälkeen voi mennä töihin tai jatkaa opintoja korkeakoulussa.
Lisää palvelusta...
Valmentavassa koulutuksessa saa valmiudet hakeutua ammatilliseen peruskoulutukseen.
Lisää palvelusta...
Ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelijoilla on mahdollisuus täyttää sähköinen terveyskysely, jonka perusteella arvioidaan terveystarkastuksen tarve ja kiireellisyys.
Lisää palvelusta...
Kaupungin myöntämiä lainoja koskevat asiat.
Lisää palvelusta...
Apuvälinepalvelut on tarkoitettu aikuisille helsinkiläisille, joilla on heikentynyt toimintakyky sairauden, vamman tai kehitysviivästymän takia.
Lisää palvelusta...
Ilmonet, sähköinen kurssihaku ja ilmoittautuminen pääkaupunkiseudun kansalais- ja työväenopistoihin.
Lisää palvelusta...

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >JAA
20.12.2016 17:04