Kaupunginjohtajat

Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat muodostavat kaupungin johtajiston, jonka tehtävänä on seurata kaupunkikonserniin kuuluvien yksiköiden toimintaa, huolehtia konsernin johtamisen ja hallinnon yhtenäisyydestä sekä arvioida konsernirakenteen kehittämistarpeita.

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää oman toimialansa kaupungin hallintoa sekä vastata siitä, että poliittisten päättäjien asettamat tavoitteet saavutetaan. 

Tehtävänä on myös seurata lautakunnan, viraston ja laitoksen toimintaa sekä antaa viraston ja laitoksen päällikölle ja muille vastuuhenkilöille tarvittaessa menettelytapaohjeita ja määräyksiä. Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien tulee myös huolehtia kaupungin edun valvomisesta niissä yhteisöissä, laitoksissa ja säätiöissä, joissa kaupungilla on määräysvaltaa.

Kaupunginhallituksen kokouksissa kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja esittelevät toimialaansa kuuluvat asiat. Heidän on oltava läsnä myös kaupunginvaltuuston kokouksissa jossa he voivat käyttää puheenvuoroja.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. 

Helsingin kaupunginjohtajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hel.fiJAA
09.06.2016 15:06