Organisaatio

Kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Va. sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Helsingin kaupunginvaltuusto on kaupungin organisaation ylin päättävä elin. Kaupunginvaltuuston alaisena toimii kaupunginhallitus, jonka valtuusto valitsee.

Kaupunginhallituksen alaisena on kaupunginjohtaja, joka johtaa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa.
Apulaiskaupunginjohtajilla on kullakin oma toimialansa.

Kaupunginjohtajat vastaavat myös toimialoihinsa kuuluvien lautakuntien ja virastojen asioista.

Kaupungin organisaatioon tulee perusteellisia muutoksia 1.6.2017.JAA
16.01.2017 18:31