Invapysäköinti

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi voi myöntää liikkumis- tai toimimisesteiselle henkilölle tai hänen kuljettamistaan varten vammaisen pysäköintiluvan. Pysäköintiluvalla saa muiden muassa pysäköidä invapysäköintipaikalle, pysäköintikieltomerkin vaikutusalueella ja maksutta maksulliselle pysäköintipaikalle. 

Pysäköintilupa sijoitetaan auton tuulilasin sisäpuolelle näkyvään paikkaan.JAA
25.05.2016 11:46