Tieliikenne aiheuttaa haittoja

Liikenne, erityisesti moottoriliikenne, aiheuttaa monenlaisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Tärkeimpiä vaikutuksia ovat ilmastonmuutos, ilmanlaadun heikkeneminen ja melu.

Liikenneväylät ja pysäköinti vaativat paljon tilaa. Väylien ja liikennevälineiden rakentaminen myös kuluttaa materiaaleja ja aiheuttaa jätteitä. Muita liikenteen merkittäviä haittoja ovat luonnonvarojen käyttö, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja pohjavesien pilaantuminen.

Autoliikenne on vähentynyt kantakaupungissa, kasvanut muualla

Vuoden 2014 lopussa Helsingissä oli liikennekäytössä 235 000 autoa ja koko maassa noin 3 miljoonaa. Liikennekäytössä olevia henkilöautoja oli Helsingissä 1 000 asukasta kohti 329, ja määrä on hieman laskenut viime vuosina.  Muissa pääkaupunkiseudun kunnissa henkilöautoja oli keskimäärin 440 kpl ja koko maassa 474 kpl tuhatta asukasta kohti.

Liikennemäärät ovat kasvaneet koko kaupungissa 12 % verrattuna 1990-luvun taantuman loppuun eli vuoteen 1993. Liikenteen kasvu on painottunut kaupungin rajalle, jossa liikennemäärät ovat lisääntyneet reilun kolmanneksen vuodesta 1993. Helsingin niemellä ja kantakaupungissa liikennemäärät ovat sen sijaan vähentyneet. Tulevaisuudessa liikennemäärien niemellä ja kantakaupungissa ennustetaan kuitenkin kasvavan uusien asuin- ja työpaikka-alueiden rakentuessa.

Vuonna 2014 Helsingin katuverkon liikennesuoritteesta henkilöautojen osuus oli 82 %, pakettiautojen 11 %, kuorma-autojen 3 %, linja-autojen 3 % ja rekkojen 1 %.

Joukkoliikenne sekä kävely ja pyöräily avainasemassa haittojen torjunnassa

Ajoneuvotekniikan kehittyminen ja uudet polttoaineet vähentävät tehokkaasti päästöjä, mutta autokannan uusiutuminen on melko hidasta.

Autoliikenteen päästöjä voidaan vähentää eheyttämällä yhdyskuntarakennetta, parantamalla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä sekä rajoittamalla autoliikennettä esimerkiksi hinnoittelun keinoin.

Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa päästöihin ja ilmanlaatuun kulkemalla auton sijasta joukkoliikenteellä, pyörällä tai jalan. Kimppakyydit, autojen yhteiskäyttö, matkojen yhdistely, taloudellinen ajotapa ja vähäpäästöisen auton valinta ovat myös keinoja vähentää autoilusta aiheutuvia päästöjä.JAA
06.02.2017 12:08