Paikkatietoaineistot

Helsingin kaupungin kartta- ja paikkatietoaineistoihin sisältyvät itse paikkatietoaineistot, niistä tuotetut erilaiset karttatuotteet sekä eri tarkoituksiin ylläpidettävät rekisterit. Kaupungin eri virastot tuottavat ja ylläpitävät aineistoja. 

Eri paikkatiedot ja rekisterit hyödyntävät kaupungin kartastoa, joka sisältää sekä yksityiskohtaisia karttoja että yleistettyjä opastavia karttoja. Tämän lisäksi kartastoon sisältyy ilmakuva- ja laserkeilaussarjoja eri vuosilta. Kaupungin kartastoa ylläpitää kiinteistövirasto.

Kaupungilla on lukuisia eri verkkopalveluita, joiden kautta aineistoja ja rekistereitä voi hyödyntää. Helsingin kaupungin ylläpitämät omat paikkatietoaineistot ovat tarkin ja ajantasaisin karttamuotoinen tietolähde Helsingin alueelta. 

Helsingin karttapalvelu

 

Kansallisen tason paikkatietoa verkossa

Paikkatietoikkuna, Maanmittauslaitos

Kaikki julkishallinnon paikkatiedot - Hakemisto

Valtion palvelupisteet - Suomi.fi

Maaperä- ja korkeustietoa

Liiteri - Ympäristötietoa Suomesta (Syke)

Pääkaupunkiseudun paikkatietoa verkossa

Helsingin seudun opaskartta

HSY:n karttapalvelu

Matka-aikakartta eli kuinka nopeasti pääset HSL-alueella paikasta toiseen joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä.

Jälki - arkiliikenteen hiilidioksidilaskuri (HSL)

HSY:n Seututieto on asiantuntijoille ja edellyttää käyttöluvan anomista. Mutta osa tietotuotteista on kaikkien saatavilla avoimena datana latauspalvelussa.

Espoon karttapalvelu

Vantaan karttapalvelu

Maakuntakaavat, Uudenmaan liiton karttapalvelu

 

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Helsinki otti käyttöön sekä uuden koordinaatti- että korkeusjärjestelmän joulukuussa 2012. Järjestelmien muutos toteutettiin samanaikaisesti koko pääkaupunkiseudulla. 

Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa käyttävät seuraavia koordinaatti- ja korkeusjärjestelmiä:

• ETRS-GK25-tasokoordinaatisto, joka perustuu eurooppalaisen ETRS89-koordinaattijärjestelmän suomalaiseen realisaatioon EUREF-FIN. Koordinaatiston kansainvälinen tunniste on EPSG:3879. 
• N2000-korkeusjärjestelmä. 

Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto ja NN-korkeusjärjestelmä sekä muiden kaupunkien vastaavat paikalliset järjestelmät poistuvat käytöstä siirtymäajan kuluessa. 

Lisätietoja: Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät.JAA
07.10.2016 09:13