Tutkimus ja tilastot

Liikennesuunnitteluosasto seuraa liikenteen kehitystä kaupungissa. Vuosittain lasketaan auto-, polkupyörä- ja jalankulkuliikenteen määriä suunnittelutyön pohjaksi. 

Liikenneturvallisuuden kehitystä seurataan tilastoimalla ja analysoimalla liikenneonnettomuuksia poliisin onnettomuusrekisterin tietojen pohjalta. Onnettomuuksien syitä, taustatekijöitä, tapahtumapaikkoja ja muita onnettomuuksiin vaikuttavia asioita seurataan onnettomuuksien vähentämiseksi. Tietoja käytetään liikennesuunnitelmia laadittaessa.

Liikennelaskennat

Liikenteen sujuvuus

Liikenneonnettomuudet

 • Liikenneonnettomuudet Helsingissä 2012 ja 2013
  Raportti

 • Liikenneonnettomuudet Helsingissä vuonna 2011
  Raportti, Esite

 • Liikenneonnettomuudet Helsingissä vuonna 2010
  Raportti

 • Liikenneonnettomuudet Helsingissä vuonna 2009
  Raportti, Esite

Liikenneturvallisuus


Muut liikennetutkimukset

 

 JAA
06.04.2017 13:22