Katujen kunnossapito

Katujen kunnossapito sisältää muiden muassa aurauksen, liukkauden torjunnan, katualueiden puhtaanapidon, päällysteiden ja liikennemerkkien korjauksen. 

Vastuu katujen kunnossapidosta on jaettu kaupungin ja tontinomistajien kesken. 

Rakennusvirasto järjestää Helsingin katujen kunnossapidon eli suunnittelee, tilaa ja valvoo pääosan kaupungin vastuulla olevista lumitöistä. Stara on kaupungin sisäinen palvelutuottaja, joka yksityisten urakoitsijoiden ohella vastaa käytännön lumitöistä.

 

 JAA
06.10.2015 17:44