Joukkoliikenteen suunnittelu

Helsingin seudun joukkoliikenne on usean joukkoliikennemuodon muodostama kokonaisuus. Perustan muodostavat raide- ja bussiliikenteen runkoyhteydet. Liityntäliikenne toimii syöttöyhteytenä runkolinjoille.

Luotettavuus on joukkoliikenteen matkustajien mielestä tärkein joukkoliikenteen palvelutasotekijä. Joukkoliikenteen suunnittelussa otetaan huomioon erityisesti linjaston kattavuus, suunniteltujen aikataulujen realistisuus ja vaihtojen onnistuminen.

Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen edistää kestävää kehitystä ja tukee omalta osaltaan kaupunkien kilpailukykyä. Joukkoliikenteen ympäristöystävällisyyttä pyritään jatkuvasti parantamaan. Raideliikenteen osuutta kasvatetaan ja bussiliikenteen kilpailutuksessa suositaan vähäpäästöistä kalustoa.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto suunnittelee kaavoituksen yhteydessä joukkoliikenteen perusratkaisut, eli esimerkiksi hoidetaanko uuden asuinalueen joukkoliikenne busseilla, raitiovaunuilla vai metrolla. Nykyisen linjaston kehittäminen sekä yksittäisten linjojen ja aikataulujen suunnittelu on Helsingin seudun liikenteen vastuulla, samoin liikennöinnin järjestäminen.JAA
28.04.2016 17:48