Ympäristötietoisuus ja -kasvatus

Ympäristötietoisuudella tarkoitetaan ympäristönäkökohtien tiedostamista ja niiden huomioimista päätöksiä ja valintoja tehtäessä.

Ympäristökasvatuksella tuetaan yksilöitä ja yhteisöjä, jotta arvot, tiedot, taidot ja toimintatavat muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi ja ympäristötietoisuus vahvistuu.

Ympäristökasvatuspalveluita on kaiken ikäisille. Kokemukset, elämykset ja oma toiminta ovat tiedon ohella tärkeitä.

Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset ympäristötietoisuuden edistäjinä

Kasvatusorganisaatiot ovat hyvin tärkeässä roolissa ympäristötietoisuuden edistämisessä.

Ympäristökasvatustyöhön voi saada tukea ja innostusta luontokouluista ja -keskuksista, täydennyskursseilta, Itämerihaastekoulujen verkostosta ja Vihreä Lippu -ohjelmasta.
 JAA
15.12.2016 10:15