Uudisrakentaminen ja kaupunkitila

Uudisrakentamishankkeille on tyypillistä niiden ainutkertaisuus ja jatkuvassa muutoksessa oleva tekninen ja juridinen toimintaympäristö. Uudisrakentamiseen kohdistuu alati lisääntyviä vaatimuksia erityisesti