Rakennusten energiatehokkuus

Hyvin suunniteltu talo ottaa huomioon energiatehokkuuden. Energiatehokkaat ratkaisut saattavat maksaa hankintavaiheessa hiukan enemmän, mutta ne säästävät käytön aikana sekä rahaa että ympäristöä.

Rakennuksia koskevat energiatehokkuuteen liittyvät lait ja määräykset. Ennakkosuunnittelun aikana määritellään rakennus- tai korjaushankkeen tavoitteet. Suunnitteluvaihe on tärkeä, sillä silloin lyödään lukkoon rakennuskustannusten lisäksi myös suurin osa käytönaikaisesta energiankulutuksesta. Energiatehokkuuteen vaikuttavat esimerkiksi rakennuksen koko ja muoto, lämmöneristys, ilmanpitävyys, lämmitysjärjestelmä ja sähköä säästävät ratkaisut. Myös korjaushankkeissa riittävän pitkä tarkasteluaika mahdollistaa taloudellisesti järkevän päätöksenteon.

Rakennuksen käyttövaiheessa lopulliseen energiankulutukseen vaikuttavat oleellisesti myös kulutustottumukset, tilojen muunneltavuus sekä talon helppokäyttöisyys ja huollettavuus. 

 

Tavoitteena energiatehokkaampi tulevaisuus

Tavoitteena on, että vuoden 2021 alusta kaikki uudisrakennukset ovat lähes nollaenergiataloja, jotka tarvitsevat hyvin vähän lämmitystä ja tuottavat osan tarvitsemastaan energiasta itse. Helsingin Energian tavoitteena on lisätä uusiutuvien energialähteiden osuus 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä ja siirtyä seuraavien 30 vuoden aikana hiilineutraaliin energianhankintaan.JAA
21.04.2017 10:36