Tupakkavalvonta

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupien hakemisesta on valtakunnallinen hakemuslomake ja ohjeet, joista vastaa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). Sähköinen ja paperinen hakemuslomake löytyvät Valviran Internet-sivuilta.

Hakemukseen on liitettävä tupakan myynnin omavalvontasuunnitelma ja erityistapauksissa myös myyntipaikan pohjapiirustus (jos myyntipisteiden sijainti on muualla kuin palvelumyynnissä/kassoilla). Omavalvontasuunnitelman malli löytyy Valviran Internet-sivuilta.

Elinkeinonharjoittajien kannattaa täyttää hakemus sähköisesti. Sähköisen lomakkeen täyttö tapahtuu Valviran Internet-sivujen kautta, mistä se välittyy kunnan viranomaisten käsiteltäviksi.

Helsingissä toimivat tupakan vähittäismyyjät lähettävät hakemukset osoitteella:

Helsingin kaupungin ympäristökeskus
PL 500
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Hakemusten käsittelystä peritään maksu. Tupakan vähittäismyyntiluvan haltijoilta tullaan myös perimään vuosittainen valvontamaksu. Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on päättänyt maksujen suuruudesta Helsingissä.
 JAA
23.03.2016 12:21