Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Miljöcentral Företag och verksamhetsidkare
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
26.10.2014
Miljöcentralen >  Företag och verksamhetsidkare >  Blanketter > 
 Blanketter
Lyssna

Blanketter i enlighet med hälsoskyddslagen:

  • Blanketter som gäller inrättande av daghem, skolor, barnhem, ålderdomshem, herr- och damfrisörer, skönhetssalonger, bastur, solarier, motionsställen, simbassängsutrymmen samt arbetsutrymmen som placeras i bostadshus.
  • Försäljningstillstånd för nikotinersättningsprodukter, begäran om inspektion i en privat vårdanstalt

Blanketter som gäller miljöskydd:

  • Blanketter för miljötillstånd, fastighetens vatten- och avloppssystem, rivnings- och byggnadsarbete samt andra aktiviteter som förorsakar buller och skakning, exceptionella situationer, sanering av förorenad mark och oljecisterner som tagits ur bruk.

Blanketter i enlighet med livsmedelslagen:

  • Blanketter som gäller inrättande samt förändring av verksamhet eller verksamhetsidkare i livsmedelsaffärer, kiosker, restauranger, framställningskök, livsmedelsproduktionsanläggningar och livsmedelstransportföretag.
  • Blanketter som gäller tillfälliga evenemang och utomhusförsäljning.
  • Småskalig försäljning av livsmedel i t.ex. klädaffärer

Tyvärr finns inte alla blanketter på svenska.

De blanketterna som saknas på svenska kan sökas på de finska blankettsidorna.


25.07.2012
 
   
Underhåll: Miljöcentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Miljöcentralen