Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|  
 
Ihmisiä. Kuva: Rhinoceros Oy/Mari Hohtari
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
23.08.2014
Suomenkielinen työväenopisto >  Opiskelu >  Kielet >  Oppikirjat > 
 Kielten oppikirjat syksy 2014
Kuuntele

Kirjojen kuvaukset on tehty helpottamaan kurssi- ja oppikirjavalintaasi. Kuvauksissa mainitaan muun muassa tarvittavat pohjatiedot, kuinka monta vuotta kirjan opiskeluun kuluu ja pääasiallisia kielioppiaiheita. Kirjan nimen jälkeen on usein annettu myös Yleiseurooppalaisen viitekehyksen (EVK) mukainen taitotasoarvio.

Hinnat ovat ohjeellisia ja vaihtelevat kaupoittain. Kirjat on lueteltu kielittäin aakkosjärjestyksessä.

arabia, englanti, espanja, italia, japani, kiina, kreikka, latina, norja, portugali, puola, ranska, ruotsi, saksa, turkki, venäjä, viittomakieli, viro

ARABIA
Arabiaa vasta-alkajille – seesam aukene!
Alkeiskirja opiskelijoille, joilla ei ole mitään esitietoja arabian kielestä. Oppikirja tarjoaa avaimen nykyarabialaiseen kirjakieleen. Kirjan tavoitteena on saavuttaa sellainen arabian kielen tuntemus ja passiivinen kielitaito, että opiskelija voi niiden pohjalta suunnata eteenpäin tarpeidensa mukaan, liittyivät ne sitten kirjakieleen tai puhekieleen. Kirja esittää noin 1000 keskeistä sanaa ja lukukappaleiden aiheet vaihtelevat kulttuurista talouselämään. Runsaasti  harjoituksia.
Hinta €

 

ENGLANTI

Advanced Student’s Book Pack for Straightforward 2nd edition (EVK C1)
Hinta 38,60 €

 

Alright? Alright! (EVK A2–B1)
Suomalainen oppikirja englannin perustaitojen kertaukseen. Kirjassa on runsaasti suullisia harjoituksia ja kieliopin opiskelussa keskitytään viestinnän kannalta olennaisiin perusrakenteisiin. Kirja tarjoaa myös kulttuuri- ja tapatietoa brittiläisestä yhteiskunnasta. Oppikirja liittyy YLE:n samannimiseen kieliohjelmaan. Kirjaa opiskellaan opistossa 1–1,5 lukuvuotta.  Kirjan lisäksi voi hankkia opiskelijan äänitteen.
Hinta 33,90 €
 

Destinations 1
Aikuisopiskelijalle tarkoitettu uusi suomalainen oppikirja. Kirja johdattaa opiskelijan englannin kielen maailmaan, ja siinä opitaan yleisimmät tervehdykset, tutustutaan matkailuun liittyvään sanastoon sekä opitaan kertomaan itsestä ja lähipiiristä. Kirjan kymmenessä kappaleessa painottuvat arkipäivän puhetilanteet. Puhumista ja lausumista harjoitellaan paljon. Selkeästi esitetyt rakenteet sekä suomen ja englannin erojen havainnollistaminen tukevat oppimista. Jokaisen kappaleen lopussa on kertaavia tehtäviä.
Hinta 38,50 €
Oppikirja sisältää opiskelijan cd:n.

Direct to IELTS Student's Book With Key and Webcode Pack (EVK B2–C1)
Painetun ja online-materiaalin yhdistelmä. Verkkomateriaali sisältää neljä tietokonepohjaista harjoituskoetta ja ladattavaa oppikirjamaista materiaalia.

English for You, too! -sarja
English for You, too! Starter

Suomalainen alkeiskirja aikuisopiskelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet englantia. Kirjassa opitaan kertomaan itsestä ja perheestä sekä perehdytään rauhalliseen tahtiin englannin perusrakenteisiin. Kirjan kahdeksassa kappaleessa on lyhyt tekstiosuus ja vaihtelevia harjoituksia, jotka rohkaisevat käyttämään kieltä. Kirjan opiskeluun menee työväenopistossa yksi lukuvuosi. Kirjan lisäksi voi hankkia opiskelijan äänitteen.
Hinta 32,90 €
Opiskelijan cd:n hinta 26,90 €


English for You, too! Book 1
Kirja on jatkoa alkeiskirjalle English for You, too! Starter, mutta sopii hyvin myös aloituskirjaksi erityisesti niille, joiden englannin opinnoista on aikaa ja taidot ovat ruostuneet. Kirjassa harjoitellaan arki- ja työelämän perussanastoa ja helpohkoa matkailusanastoa sekä kerrataan ja opitaan lisää englannin kielen perusrakenteita. Kirjan opiskeluun menee työväenopistossa yksi lukuvuosi.  Kirjan lisäksi voi hankkia opiskelijan äänitteen.
Hinta 32,90 €
Opiskelijan cd:n hinta 26,90 €


English for You, too! Book 2 (EVK A1)
Oppikirja sopii 1–2 vuotta englantia opiskelleille aikuisopiskelijoille. Kirjan avulla jatketaan arki- ja työelämän sanaston ja matkailusanaston laajentamista sekä kerrataan ja opitaan perusrakenteita. Työväenopistossa kirja opiskellaan kahdessa tai kolmessa lukukaudessa. Kirjan lisäksi voi hankkia opiskelijan äänitteen.
Hinta 32,90 €
Opiskelijan cd:n hinta 26,90 €


English for You, too! Book 3 (EVK A2)
Kirjan avulla opitaan lisää aikamuotoja. Tapahtumat vievät maailmalle ja tutustumaan erilaisiin ihmisiin. Aihepiirejä ovat mm. talviharrastukset, Internet, yritysvierailu ja puutarhanhoito. Kirjan opiskelu työväenopistossa vie kaksi tai kolme lukukautta.  Kirjan lisäksi voi hankkia opiskelijan äänitteen.
Hinta 39,90 €
Opiskelijan cd:n hinta 26,90 €


English for You, too! Book 4 (EVK A2–B1)
Oppikirja syventää englannin kielen taitoa opettamalla lisää kielioppia ja kertaamalla jo opittua. Se kannustaa suulliseen kielenkäyttöön ja tutustuttaa opiskelijan myös amerikanenglannin erityispiirteisiin. Aihepiirejä mm. ongelmatilanteet matkailussa, omasta kulttuurista kertominen sekä arjen asioiden hoitaminen.  Kirjan lisäksi voi hankkia opiskelijan äänitteen.
Hinta 32,90 €
Opiskelijan cd:n hinta 26,90 €


English for You, too! Book 5 (EVK B1)
Kirja sopii opistossa esim. noin viisi vuotta englantia lukeneille. Kirjan kappaleet käsittelevät ajankohtaisia aiheita kuten maahanmuuttoa, hyvinvointia, populaarikulttuuria,  ympäristöasioita ja mediaa. Tekstit vahvistavat aiemmin opittuja rakenteita, laajentavat sanavarastoa sekä innostavat keskustelemaan englanniksi kiinnostavista asioista.  Kirjan lisäksi voi hankkia opiskelijan äänitteen.
Hinta 32,90 €
Opiskelijan cd:n hinta 26,90 €

face2face Intermediate 2nd Edition
Sopii esim. lukion pitkän kielen tietojen paikkailuun ja perustietojen jatkoksi.


face2face Upper Intermediate (EVK B2)
Englantilainen aikuisille tehty kirja, jossa erityisesti laajennetaan sanavarastoa. Ensin opetellaan uutta sanastoa ja sitten sitä käytettään erilaisissa kommunikatiivisissa harjoituksissa ja viestintätilanteissa. Myös kieliopin rakenteiden hallintaa syvennetään. Kirja opiskellaan työväenopistossa kahdessa lukuvuodessa. Kirjassa on CD-ROM.
Hinta 31,90 €


FCE Gold PLUS (EVK B2)
Englantilainen oppikirja, joka valmentaa Cambridge First Certificate in English -tutkintoon. Kirjaa käytetään oppikirjana myös kursseilla, jotka eivät tähtää ym. tutkintoon. Jokainen kappale sisältää kielioppi-, sanasto-, luku-, kuuntelu-, keskustelu- ja kirjoitusosion harjoituksineen. Monipuoliset ja ajankohtaiset aiheet kiinnostavat kaiken ikäisiä opiskelijoita. Kirjassa on CD-ROM with iTests.
Hinta 36,90 €


Language Leader -sarja
Englantilainen kirjasarja, jossa on motivoivia ja paljon tietoa sisältäviä luku- ja kuuntelutekstejä. Kappaleet keskittyvät keskeisen sanaston oppimiseen ja sen käyttämiseen keskusteluissa. Kielioppia ja sanastoa harjoitellaan myös. Kirjoissa on kiinnitetty huomiota myös opiskelutaitojen vahvistamiseen. Kirjojen opiskeluun menee opistossa kaksi lukuvuotta. Kirjoissa on CD-ROM.

 

Language Leader Pre-Intermediate
Hinta 51 €.

 

Language Leader Intermediate
Hinta 30,90 €.


Language Leader Upper-Intermediate (EVK B2)
Sopii perustiedot hyvin hallitseville esim. pitkän englannin lukiotietojen kertaukseen. Ks. yllä.
Hinta 30,90 €


move-sarja
on englanninkielinen 5-tasoinen kirjasarja alkeista ylimmälle tasolle. Kirjoissa on kolme osiota, joissa kussakin viisi kappaletta. Jokaisen osion lopussa on sanasto, harjoituksia, kieliopin yhteenveto sekä kommunikatiivisia lisäharjoituksia. Kappaleiden aiheet ovat ajankohtaisia ja monipuolisia, kaikki tekstit on äänitetty. Kunkin kirjan opiskeluun menee opistossa kaksi lukukautta.

 

move elementary (EVK A1)
Alkeista A1-tasolle vievä kirja.
Hinta 23 €


move pre-intermediate (EVK A2-B1)
Englantilainen aikuisille kirjoitettu oppikirja, joka sopii perustason rakenteiden ja sanaston kertaukseen. 
Hinta 23 €


move intermediate (EVK B 1)
Sopii esim. lukion pitkän kielen tietojen paikkailuun ja perustietojen jatkoksi.
Hinta  23,90 €


move upper-intermediate (EVK B2)
Sopii perustiedot hyvin hallitseville esim. pitkän englannin lukiotietojen kertaukseen.   Ks. yllä.
Hinta 23,90 €

 

move advanced (EVK C1)
Sopii hyvien, esim. lukion pitkän kielen tietojen päivitykseen.
Hinta 19,50 €


New Cutting Edge -sarja
on englanninkielinen aikuisopiskeluun laadittu oppikirjasarja, jossa on ajankohtaisia tekstejä ja dialogeja. Kappaleet sisältävät kielioppi-, sanasto-, luku-, kuuntelu- ja kirjoitusosion harjoituksineen sekä arkielämän tilanteisiin liittyviä puheharjoituksia. Kirjojen lopussa on kappalekohtainen rakenneyhteenveto. Kirjoissa on englanti – englanti minisanakirja. Työväenopistossa kunkin kirjan opiskeluun menee noin kaksi lukuvuotta.


New Cutting Edge Pre-Intermediate 2nd New edition (EVK A2)
Hinta 34,90 €


New Cutting Edge Intermediate 2nd New edition (EVK B1)
Hinta 36,90 €


New Cutting Edge Upper Intermediate 2nd New edition(EVK B1–B2)
Hinta 35,90 €


New Headway -sarja
 

New Headway Beginner — the FOURTH edition
Englantilainen kirja, joka sopii aivan alkeiden opiskeluun. Kirjan opiskelu vie työväenopistossa noin kaksi lukuvuotta. Kirja painottaa kuullunymmärtämistä. Kirjan lopussa on kappaleiden sanat ja sinne voi itse kirjoittaa sanojen suomennokset.
Hinta 43,90 €


New Headway Pre-Intermediate – the THIRD edition (EVK A2)
Uusittu painos englantilaisesta oppikirjasta, jossa käsitellään monenlaisia aiheita. Kirja sopii perustason viimeistelyyn tai kertaukseen. Jokainen kappale sisältää kielioppi-, sanasto-, luku-, kuuntelu-, keskustelu- ja kirjoitusosion harjoituksineen. Englannin verbioppi käydään suppeasti läpi. Työväenopistossa kirjan opiskelu vie noin kaksi lukuvuotta.
Hinta 37,90 €

 

New Headway Pre-Intermediate – the FOURTH edition (EVK A2)
Hinta 37,90 €


New Headway Intermediate – the FOURTH edition (EVK B1)
Uusin painos  englantilaisesta  aikuisille kirjoitetusta oppikirjasta, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheita monipuolisesti. Sopii  perustason tiedot hallitseville. Jokainen kappale sisältää kielioppi-, sanasto-, luku-, kuuntelu-, keskustelu- ja kirjoitusosion harjoituksineen. Englannin verbioppi käydään läpi. Työväenopistossa kirjan opiskeluun menee noin kaksi lukuvuotta.
Hinta 39,90 €


New Headway Upper-Intermediate – the THIRD edition (EVK B2)
Englanninkielinen aikuisille laadittu oppimateriaali. Jokaiseen kappaleeseen kuuluu kielioppi-, sanasto-, kuuntelu-, keskustelu- ja kirjoitusosio harjoituksineen. Sopii perustiedot hyvin hallitseville esim. pitkän englannin lukiotietojen kertaukseen.  Ajankohtaisia aiheita käsitellään monipuolisesti. Työväenopistossa kirjan opiskeluun menee noin kaksi lukuvuotta.
Hinta 41,90 €


New Headway Advanced (EVK C1)
Englantilainen aikuisille laadittu oppimateriaali edistyneille opiskelijoille. Kirjan opiskelu vie työväenopistossa noin kaksi lukuvuotta. Kirjan lopussa on kappalekohtainen rakenneyhteenveto.
Hinta 39,90 €


Pat and Polly. Passport to Finland (EVK B1)
Oppimateriaali englannin keskitasolle kansalais- ja työväenopistoihin. Kirjassa tarkastellaan Suomea ja suomalaista elämänmuotoa maassamme lomailevan englantilaisen pariskunnan, Patin ja Pollyn, silmin. Kirjan tavoitteena on kehittää opiskelijan suullista kielitaitoa ja laajentaa hänen sanavarastoaan, jotta hän pystyy kertomaan monipuolisesti kotimaastaan ja sen arjesta. Kirjan lisäksi voi hankkia opiskelijan äänitteen.
Hinta 36,90 €
Opiskelijan cd:n hinta 25,50 €


Pat and Polly 2 – five years on (EVK B1-B2)
Kirja on jatko-osa kirjalle Pat and Polly – Passport to Finland. Seuraamme tuttujen päähenkilöiden, Patin ja Pollyn, elämää Oxfordissa. Kirjan tekstit sisältävät runsaasti keskusteluun innostavia aiheita. Myös rakenteiden monipuoliset harjoitukset kehittävät suullista kielitaitoa.
Hinta 41,90 €
Opiskelijan cd:n hinta 25,50 €


Steps into English -sarja
Steps into English 1

Suomalainen alkeiskirja aikuisille. Kirjassa on 12 kappaletta, jotka johdattavat toimimaan englanniksi erilaisissa käytännön tilanteissa. Jokaisessa kappaleessa opetellaan ensin uuden aihepiirin sanoja kuvien avulla. Alusta lähtien puhutaan ja käytetään kieltä paljon ja uusia sanoja ja kielen rakenteita harjoitellaan parin kanssa puhuen. Kirjan opiskelu vie työväenopistossa 1–1,5 lukuvuotta. Kirjan lisäksi voi hankkia opiskelijan äänitteen.
Hinta 41,90 €
Opiskelijan cd:n hinta 31,90 €


Steps into English 2 (EVK A1)
on jatkoa sarjan ensimmäiselle osalle ja soveltuu englannin perusteiden opiskeluun. Kirjan 10 teemakokonaisuuden aihepiireinä ovat erilaiset arjen tapahtumat, työstä ja lomasta kertominen sekä perusmatkustustilanteet. Puhumisen harjoittelu on keskeisessä osassa, ja tehtävien avulla opittua sovelletaan omaan elämään. Kirjan opiskelu vie työväenopistossa 1–1,5 lukuvuotta.  Kirjan lisäksi voi hankkia opiskelijan äänitteen.
Hinta 41,90 €
Opiskelijan cd:n hinta 31,90 €


Steps into English 3 (EVK A2)
Kirja on jatkoa sarjan aiemmille osille, mutta soveltuu hyvin kenelle tahansa, jolla on perustiedot englannin alkeista. Kirjassa syvennetään jo opittua ja kehitetään kielitaitoa edelleen. Kirja sisältää kymmenen teemakokonaisuutta, joiden aihepiireinä ovat mm. asuminen, työ, huvit, ostokset, liikkuminen ja turvallisuus, luonto ja ympäristö.  Kirjan lisäksi voi hankkia opiskelijan äänitteen.
Hinta 41,90 €
Opiskelijan cd:n hinta 31,90 €

 

Stepping Stones 1 (EVK B1)
Oppikirja on tarkoitettu aikuisopiskelijoille, jotka tuntevat englannin peruskieliopin, mutta kaipaavat kannustusta puhumisen harjoitteluun ja omakohtaiseen kielen käyttöön. Kirjassa harjoitukset ovat tekstejä keskeisemmässä asemassa. Aiheet ovat jokapäiväiseen elämään liittyviä ja kappaleissa käsitellään mm. matkailua ja matkalla sattuvia ongelmatilanteita, englannin kieltä ja sen oppimista.
Hinta 39 €
Opiskelijan cd:n hinta 69 €


Total English -sarja
on englantilainen ja aikuisopiskelijoille laadittu. Sen kappaleiden aiheet ovat moderneja ja ajankohtaisia. Kaikkia kielen osa-alueita harjoittavissa kappaleissa on selkeät oppimistavoitteet. Keskusteluharjoituksia on runsaasti. Työväenopistossa kunkin kirjan opiskeluun menee noin kaksi lukuvuotta. Kirjoissa on DVD.


Total English Intermediate (EVK B1)
Kirjan 10 kappaletta syventävät rakenteita, kartuttavat ajankohtaista sanastoa ja ilmauksia sekä aktivoivat puhetta. Kirja sopii perustason jälkeiseen opiskeluun. Sitä opiskellaan opistossa noin kaksi lukuvuotta. Kirjassa on DVD.
Hinta 41,90 €


Total English Upper Intermediate
Hinta 41,90 €


Total English Advanced  (EVK C1)
Total English  -kirjasarjan ylimmän tason oppikirja. Ks. yllä oleva sarjan kuvaus.
Hinta 39,90 €

 

New Total English -sarja
Täysin uudistettu ja päivitetty aikuisille tarkoitettu englantilainen sarja. Kaikkia kielen osa-alueita harjoittavissa  kappaleissa on selkeät oppimistavoitteet. Työväenopistossa kirjan opiskeluun menee kaksi lukuvuotta.  Kirjoissa on mukana DVD.
New Total English Intermediate (EVK B1).
Hinta 36,90 €

 

NewTotal English Upper Intermediate
Hinta 36,90 €

 

New Total English Advanced
Hinta 44,10 €


ESPANJA

Buenas Migas 1 (EVK A1)
Aikuisille tarkoitettu oppikirja, joka lähtee alkeista ja jossa keskitytään matkailutilanteisiin (majoittuminen, ruokailu, ostokset, tien kysyminen, lääkärissä asioiminen). Kirjan mukana tulee opiskelijan cd. Kirjassa tutustutaan erään asuintalon ihmisten elämään.
Hinta 43,90 €
Opiskelijan cd kuuluu kirjaan

¡Dime! 3 (EVK A2)
Hinta 43,90 €
Opiskelijan cd:n hinta 34,90 €

¡Dime! 4 (EVK A2)
Hinta 47,90 €
Opiskelijan cd:n hinta 43,90 €

Espanjaa matkailijoille (EVK A1)
Hinta 34,90 €

Español Dos (EVK A2¬–B1)
Suomenkielinen haastava jatkotason kirja perustiedot opiskelleille. Kirjassa on suorasanaista lehtiartikkeleista helpotettua tekstiä sekä spontaaniin keskusteluun perustuvia dialogeja. Kielioppiosassa kerrataan ja syvennetään peruskielioppia ja rakenneharjoitusosassa on verbimuotoihin ja niiden käyttöön liittyviä tehtäviä. Kirjan opiskelu vie noin kaksi vuotta työväenopistossa. Harjoitusten vastaukset löytyvät internetistä.
Hinta 55,90 €

Español en marcha 3 – Libro del alumno
Hinta 49 €

 

Espanõl en marcha 4. Libro del alumno
Hinta 49 €


¡Fantástico! 1 (EVK A1)
Suomenkielisen aikuisopiskelijoille tarkoitetun kirjasarjan ensimmäinen osa, jonka opiskelu vie vuodesta puoleentoista työväenopistossa. Kirja lähtee alkeista keskittyen yleisimpiin matkailutilanteisiin. Kirjassa liikutaan Madridin ympäristössä, mutta tutustutaan myös Latinalaiseen Amerikkaan. Joka kappaleessa on paljon kuunteluharjoituksia ja kirjaan on saatavilla myös opiskelijan cd sekä tehtävien ratkaisut.
Hinta 43,90 €
Opiskelijan cd:n hinta 32,90 €


¡Fantástico! 2 (EVK A1)
Suomenkielisen aikuisopiskelijoille tarkoitetun kirjasarjan toinen osa, jonka opiskelu vie noin vuoden työväenopistossa. Kirjassa keskitytään matkailutilanteisiin ja kerrataan ¡Fantástico! 1 -kirjan sanastoa uuttakaan unohtamatta. Kirjassa tutustutaan Barcelonaan ympäristöineen sekä Kuubaan ja Chileen. Kirjassa on vanhaa asiaa kertaavia tehtäviä ja uutena kielioppiasiana perfekti ja futuuri. Joka kappaleessa on paljon kuunteluharjoituksia ja kirjaan on saatavilla myös opiskelijan cd sekä tehtävien ratkaisut.
Hinta 43,90 €
Opiskelijan cd:n hinta 32,90 €


¡Fantástico! 3 (EVK A1–A2)
Suomenkielisen aikuisopiskelijoille tarkoitetun kirjasarjan kolmas osa tutustuttaa opiskelijan Meksikoon ja Etelä-Espanjaan ja se sopii noin kaksi ja puoli vuotta opiskelleille. Kieliopissa keskitytään menneiden tapahtumien ja tilanteiden ilmaisemiseen. Kirja etenee rauhallisesti ja sen opiskelu työväenopistossa vie noin vuoden. Kirjan kahdestatoista kappaleesta joka neljäs kertaa jo opittua. ¡Fantástico! 3 -kirjaan on lisätty puhevalmiutta kehittäviä harjoituksia ja kielioppiin on koottu kirjasarjan kaikkien kolmen osan kielioppiasiat.
Hinta 43,90 €
Opiskelijan cd:n hinta 32,90 €


¡Fantástico! 4 (EVK A2)
¡Fantástico! -oppikirjasarjan neljäs ja viimeinen osa sopii noin kolme ja puoli vuotta opiskelleille. Kirjan 12 kappaletta vievät opiskelijan Väli-Amerikkaan ja Pohjois-Espanjaan palaten lopuksi Madridiin, josta kirjasarja alkoi. Joka neljäs kappale on totuttuun tapaan kertauskappale. Sanasto vaihtelee jokapäiväisen elämän tilanteista työelämän sanastoon sekä yhteiskunnallisiin aiheisiin. Kieliopissa keskitytään sivulauseiden verbimuotoihin eli subjunktiiviin. ¡Fantástico! 4:ssa on uusia puhe- ja kirjoitusvalmiuksia kehittäviä tehtäviä. Kirjan loppuun on koottu koko kirjasarjan kielioppiasiat.
Hinta 43,90 €
Opiskelijan cd:n hinta 32,90 €


¿Qué tal? 1 Tekstit ja sanastot (EVK A1–A2)
Hinta 43,90 €


¿Qué tal? 1 Kielioppi ja harjoitukset
Hinta 39,90 €


¿Qué tal? 2 Tekstit ja sanastot (EVK A2)
Suomenkielinen aikuisopiskeluun tarkoitettu, laaja ja nopeasti etenevä perustason oppimateriaali. Materiaali koostuu kahdesta kirjasta, joiden opiskelu opistossa vie yhteensä vähintään neljä lukuvuotta ja jotka kattavat espanjan peruskieliopin. ¿Qué tal? 1 -kirjassa käsitellään kielioppia menneisiin aikamuotoihin asti. ¿Qué tal? 2 -kirja keskittyy subjunktiivin opiskeluun ja aikaisemmin opitun kertaamiseen. Oppimateriaali kattaa hyvin lukion lyhyen kielen oppimäärän (6–8 kurssia) ja se sopii myös kertaukseksi.
Hinta 43,90 €


¿Qué tal? 2 Kielioppi ja harjoitukset
Hinta 39,90 €
 

Nuevo Prisma A2 – Libro de ejercicios + CD
Espanjalainen oppikirja, joka sopii perustietojen kertaukseen, eritoten menneiden aikamuotojen opiskeluun sekä subjunktiivin kertaukseen.

Tema a tema B1
Espanjalainen oppikirja pidemmälle edistyneille.


ITALIA
Bella vista 1
(EVK A1)

Suomalaisille aikuisille ja lukiolaisille suunnattu italian alkeiskirja. Kirjan tavoitteena on runsaiden ja monipuolisten suullisten harjoittelun avulla rohkaista opiskelijaa viestimään italiaksi myös luokkahuoneen ulkopuolella. Asiat etenevät johdonmukaisesti, usein kerraten ja aktivoiden aiemmin opittu, jonka varaan rakennetaan uutta. Kirjan taitto on selkeä: siitä löytää helposti tarvitsemansa tiedon olipa se sitten kielioppia kuten verbin taivutuskaava tai käytännön tietoa Italiasta ja tapakulttuurista. Kirjaan liittyvät opiskelijan CD ja harjoitusten ratkaisut. Helsingin työväenopiston kielten itseopiskelupisteistä opiskelijat saavat käyttöönsä kirjaan liittyvää sähköistä lisämateriaalia, joka sisältää kertaus- ja harjoittelutehtäviä. Sähköisen lisämateriaalin käyttöoikeuden voi ostaa myös kustantajalta. Kirjan läpikäyminen työväenopistossa vie 2–3 vuotta.
Hinta 47,90 €
Opiskelijan cd:n hinta 28,90 €

 

Bella Vista 2 (EVK A2)
Oppikirja on jatkoa sarjan ensimmäiselle osalle. Myös tämä osa on suunnattu sekä lukioihin että aikuiskoulutukseen. Kirja on ilmestynyt vuonna 2012. Kirjan jokainen kappale on jaettu viiteen osaan. Aluksi tutustutaan tekstiin ja tehdään siihen liittyviä tehtäviä, sen jälkeen seuraa teemasanasto, jonka jälkeen perehdytään kielioppiasioihin. Kielioppiosuuden jälkeen kappaleessa on teemaan liittyvää kulttuuritietoutta, jossa käsitellään erilaisia italialaisia ilmiöitä muotoilusta jouluperinteisiin. Näiden osioiden jälkeen kappaleen päättävät lisätehtävät. Tämän oppikirjan opiskelu kestää työväenopistossa noin kaksi vuotta. Sen suoritettuaan opiskelija on suorittanut italian perusopinnot.  Kirjaan kuuluu opiskelijan CD ja harjoitusten ratkaisut. Kirjan kustantajalta Sanoma Pro:lta on myös tilattavissa kirjaan liittyvää sähköistä materiaalia (mm. kertaus- ja harjoittelutehtäviä).
Hinta: 49,90€
Opiskelijan cd:n hinta 28,90 €


Espresso 2 (EVK A1–A2)
Espresso-sarjan toinen osa on tarkoitettu pari vuotta italiaa opiskelleille. Kirjan opiskeluun menee opistossa 2-2,5 vuotta tuntimäärästä riippuen. Käytännön kielitaitoon painottuva oppikirja rohkaisee puhumaan. Siinä on runsaasti kommunikatiivisia pari- ja ryhmätehtäviä, jotka harjoittavat monipuolisesti arkipäivän puhetilanteita. Sanastoa ja rakenteita harjoitetaan myös monipuolisesti. Tekstien ja kuunteluosioiden avulla tutustutaan värikkääseen italialaiseen elämänmenoon. Tunnilla tehtävien harjoitusten lisäksi kirjassa on erillinen harjoitusosio, jossa on lisäharjoituksia oikeine vastauksineen, sekä yhteenveto kirjan kielioppiasioista. Kirjaan liittyy opiskelijan cd.
Hinta 39,90 €
Opiskelijan cd:n hinta 30,20 €


Espresso 3 (EVK A2-B1)
Espresso -sarjan kolmas osa on tarkoitettu italian kielen perusopinnot pääosin jo suorittaneille. Kirja sisältää runsaasti erityyppisiä harjoituksia. Keskusteluun rohkaistaan käytännönläheisten pariharjoitusten avulla sekä esittelemällä runsaasti ajankohtaisia, aikuisopiskelijoita kiinnostavia artikkeleita ja tekstejä. Kirjan kieliopissa kerrataan jo perustasolla opittuja asioita. Verbioppia syvennetään kertaamalla konjunktiivia kaikissa aikamuodoissaan ja paneudutaan mm. epäsuoran kerronnan kiemuroihin.  Aihepiirit vaihtelevat italialaisten juhlien esittelystä uusperhemuotojen esittelyyn. Myös tässä oppikirjassa on erillinen harjoitus-, kielioppi- ja sanasto-osio. Kirjaan liittyy opiskelijan cd.
Hinta 39,90 €
Opiskelijan cd:n hinta 30,20 €

Говорим по-итальянски – Govorim po-italianski (EVK A1-A2)
Italian alkeisoppikirja venäjänkielisille. Kirjaa on saatavilla mm. Ruslania -kirjakaupasta.
Hinta 14,00€


In piazza 1 (EVK A1)
Aikuisopiskeluun ja lukioon suunnattu italian kielenalkeisoppikirja, joka sopii hyvin myös alkeiden kertaukseen. Tekstiosan lopussa kielioppiliite. Oppikirjaan liittyy erillinen runsaasti harjoituksia sisältävä tehtäväkirja. Tekstit pääasiassa dialogimuodossa. Kirjassa tutustutaan italialaiseen perheeseen ja liikutaan suomalaisen perheen matkassa Italiassa. Lisäksi runsaasti kulttuuritietoutta. Kirjan opiskeluun työväenopistossa menee kolmisen vuotta.
Hinta 47,90 €

In piazza 1 tekstikirjan opiskelijan cd:n hinta 55 €


In piazza 1 italian harjoituskirja (EVK A1)
Italian perustason kielioppi esitellään omaa oivalluskykyä kehittävien harjotteiden kautta.
Runsaasti kuuntelutehtäviä. Jokaisen kappaleen lopussa itseopiskelutehtävä.
Hinta 41,90 €


In piazza 2 italian tekstikirja (EVK A2-B1)
Aikuisopiskeluun ja lukioon suunnattu italian jatko-oppikirja. Tekstiosan lopussa kielioppiliite. Oppikirjaan liittyy erillinen runsaasti harjoituksia sisältävä tehtäväkirja. Kirjassa on sekä asiatekstejä että dialogimuotoisia kappaleita, jotka käsittelevät Italian nykypäivää ja historiaa monipuolisesti ja mukaansatempaavasti. Kirjan lopussa syvennetään perustason kielioppia (kpl 19-23). Kirja sopii noin 3-4 vuotta kieltä opiskelleille ja sen opiskeluun menee työväenopistossa noin 2-3 vuotta.
Hinta 47,90 €

In piazza 2 tekstikirjan opiskelijan cd:n hinta 55 €


In piazza 2 italian harjoituskirja
Italian perustason kielioppi esitellään omaa oivalluskykyä kehittävien harjotteiden kautta.
Runsaasti kuuntelutehtäviä. Jokaisen kappaleen lopussa itseopiskelutehtävä.
Hinta 41,90 €


Italiano in cinque minuti 1 volume 1  (EVK A1-A2, B1-B2)
Tämä harjoituskirja antaa mahdollisuuden harjoitella kielioppia ja kehittää sanavarastoa hyväksikäyttäen tiiviitä ja motivoivia harjoituksia. Kirjasta löytyy paljon ilmaisuja, jokapäiväistä kieltä ja sanontatapoja. Se sisältää harjoitustehtävien oikeat vastaukset ja sitä voi käyttää sekä luokassa että itseopiskeluun.Kirja sopii sekä aloittelijoille että keskitason opiskelijoille.
Hinta 21,90 €

 

Letture in corso vol 1 - corso di lettura-livello elementare e intermedio (EVK A2-B2)
Tämä oppikirja on suunnattu italianopiskelun tueksi tai itsenäisenä käytettäväksi. Se sisältää viitisenkymmentä alkuperäistekstiä, jotka on koottu eri aihepiireistä.  Käsiteltävät aihepiirit vaihtelevat.  Kirjaan on koottu artikkeleita, jotka liittyvät mm. elokuviin, valokuvaukseen, kirjallisuuteen, viestintään, Italian historiaan ja nykypäivään.
Hinta 19,90 €

 

Piazza Italia 1
Hinta  32,70 €


JAPANI

Michi - tie japanin kieleen
Aikuisille ja nuorille tarkoitettu oppikirja, jonka avulla opitaan arkikieltä ja tutustutaan japanilaiseen elämänmuotoon käytännön tilanteista käsin. Aihepiirit tutustuttavat mm. majoittumiseen, kulkuvälineisiin, ostoksiin ja ravintolassa syömiseen. Selkeä kielioppi, puhetilanteiden harjoittelu sekä tapakulttuuriin tutustuminen silottavat tietä kielen hallintaan.
Hinta 40,50 €
 

Michi 2 – vuosi Japanissa
Toinen osa Michi – tie japanin kieleen -oppikirjaan. Vaihto-oppilaan mukana opimme arkitilanteiden sanastoa ja elämästä Japanissa.

KIINA
Kiinaa matkailijoille
Suomenkielinen alkeiskirja, jonka tavoitteena on puhekielen oppiminen. Kieltä opetetaan käytännön keskustelutilanteiden sekä niihin liittyvien kuunteluharjoitusten avulla. Kirjassa tutustutaan myös yleisimpiin kirjoitusmerkkeihin sekä annetaan hyödyllistä kulttuuritietoutta. Kirjan opiskeluun työväenopistossa kuluu yksi lukuvuosi.
Hinta 34,90 €

Silta II
Kiinan kielen peruskurssin toinen osa, joka sisältää sekä kappaletekstit että niihin liittyvät harjoitukset. Teksti on kirjoitettu sekä kirjoitusmerkein että pinyin-tekstinä. Aihepiirit vaihtelevat arkisista sattumuksista opiskelijaelämään liittyviin tapahtumiin. Kirjaa myydään kahden kirjan pakettina. Toinen kirjoista sisältää kappaletekstit ja toinen harjoitukset, kieliopin ja sanaston. Kirjaan voi ostaa myös kaksi erillistä CD -äänitettä. Kirja on saatavissa tilaamalla Akateemisesta kirjakaupasta.
Hinta 50,90 €


KREIKKA
Elliniká epistimi. Tieteen kreikkaa

Thessalonikin yliopiston oppikirja. Käytetään työväenopistossa oheislukemistona keskitason ryhmässä.
Hinta 26,50 €


Nykykreikkaa ulkomaalaisille, oppi- ja harjoituskirjan sanasto
Hinta 32,90 €


Ta néa elliniká ja ksénus. Nykykreikkaa ulkomaalaisille
Kreikankielinen Thessalonikin yliopiston oppikirja. Kirja on perinteinen, systemaattisesti etenevä ja selkeä kielioppi- ja rakennepainotteinen materiaali 4-5 vuoden opiskeluun työväenopistossa. Kirjassa oleva sanasto on englanniksi ja venäjäksi, lisäksi erillisenä vihkosena on saatavilla suomenkielinen sanasto. Sisältö koostuu kreikan kielestä innostuneiden ulkomaalaisten ja kreikkalaisten välisistä dialogeista ja enenevässä määrin myös suorasanaisista teksteistä. Kirjaan kuluu erillinen harjoitus- ja tehtävien ratkaisukirja. Koko peruskielioppi sisältyy materiaaliin.
Hinta 47,90 €

LATINA
Clavis latina I textus & cultura

Kirja sisältää lukiossa alkavan B3-latinan kurssit 1–3. Se soveltuu käytettäväksi myös muilla latinan alkeiskursseilla. Clavis Latina I Textus & Cultura -osassa ovat opiskeltavat tekstit erilaisine tehtävineen. Tehtävissä kerrataan kunkin tekstin sisältöä, käsitellään sen kulttuuriainesta sekä opetellaan käyttämään latinaa pienimuotoisissa keskusteluissa. Tekstejä elävöittävät lentävät lauseet, ja suomenkieliset katsaukset syventävät kulloistakin kulttuuriteemaa. Tapahtumat liikkuvat sekä omassa ajassamme että erityisesti parin vuosituhannen takaisessa Rooman valtakunnassa. Kulttuurijäljet johtavat antiikin Kreikkaankin.
Hinta 34 €


Clavis latina I grammatica & exercitia
Hinta 34 €

Clavis Latina II Textus & Cultura
Kirja kattaa lukion B3 -latinan kurssit 4–5 ja soveltuu käytettäväksi myös muilla latinan jatkokursseilla. Clavis Latina II Textus & Cultura -osa sisältää latinankieliset tekstit niihin liittyvine tehtävineen sekä suomenkieliset kulttuurikatsaukset. Kirjassa seurataan Rooman valtiollisen historian vaiheita sekä esitellään muutamia kuuluisimpia roomalaisia henkilöitä. Siinä kerrotan myös, miten roomalaiset kreikkalaisia esikuvia seuraten rakensivat oman kansallisen kulttuurinsa, josta sittemmin kehittyi koko Eurooppaa yhdistävä kulttuuritraditio. Antiikin kirjallisuuteen pohjautuvien tekstien ohella kirjassa käytetään latinaa myös nykyaikaisena kommunikaatiokielenä.
Hinta 34 €

Clavis Latina II Grammatica & Exercitia
Hinta 34 €


Clavis Latina III Textus & Cultura
Kirja kattaa lukion B3-latinan kurssit 7–8. Clavis Latina III Textus & Cultura -osa sisältää latinankieliset tekstit niihin liittyvine tehtävineen sekä suomenkieliset kulttuurikatsaukset. Kirjassa tutustutaan antiikin roomalaisten ajatus- ja kokemusmaailmaan ajan latinankielisen kirjallisuuden kautta. Lisäksi seurataan antiikin kulttuurin jälkivaikutusta Euroopan historiaan aina nykyaikaan saakka. Samalla selviää, miten eri aikakausien tarpeet ja näkemykset ovat muokanneet latinan kieltä. Latinaa käytetään myös nykyaikaisena kommunikaatiovälineenä.
Hinta 34 €


Clavis Latina III Grammatica & Exercitia
Hinta 34 €

NORJA

Brillefint! (EVK A1)
Kirja ei edellytä muiden vieraiden kielten hallintaa. Arkipäivän tilanteet ja kielen perusrakenteet.
Hinta 54 €

PORTUGALI
Tudo bem? 1

Suomalainen uusi portugalin alkeiskirja. Kirja opettaa sekä Portugalin että Brasilian portugalia. Kirjan opiskelu työväenopistossa vie noin kaksi vuotta. Kirjan aihepiirit liittyvät alkupuolella matkailutilanteisiin. Tehtävät ovat samassa kirjassa. Paljon kuuntelutehtäviä.
Hinta 51,90 €


Tudo bem? 2
Hinta 53,90 €

PUOLA
Po prostu 1
Alkeiskirjan kaikissa 12 kappaleessa harjoitellaan tekstin- ja  kuullunymmärtämistä, puhumista  sekä kulttuuri- ja kielitietoutta. Kirjan periaatteena on myös toistuvuus: opitut asiat toistuvat kappaleesta toiseen eri yhteyksissä.
Hinta 59,90 €


RANSKA


Chez Marianne 3 (EVK B1)
Tässä sarjassa ovat ilmestyneet  aiemmin osat 1 ja 2.
Hinta 45,90 €

 

Connexions, niveau 2
Hinta 21,90 €

 

écho-sarja
Uusi, monipuolinen, aikuisille suunnattu täysin ranskankielinen oppimateriaali. Kappaleet sisältävät ajankohtaisten tekstien ja dialogien lisäksi kielioppi-, kuuntelu-, kirjoitus- ja keskusteluharjoituksia. Jokaisen osion jälkeen yhteenveto, jossa kerrataan aikaisemmin opittua ja kirjan lopussa lyhyt kielioppi. Kirjan mukana oppilaan cd, jonka avulla voi harjoitella esim. rakenteita. Kirjan opiskeluun menee noin kaksi vuotta. Kirja valmistaa opiskelijoita ranskalaiseen DELF -tutkintoon. Ècho -sarjassa on viisi osaa, jotka vastaavat eurooppalaista kielten tasokuvausta: A1, A2, B1 (volume1), B1 (volume 2) ja B2.


écho A2 méthode de français. volume 1
Hinta 23,90 €


écho B1 méthode de français. volume 1
Hinta 25,90 €


écho B1 méthode de français. volume 2
Hinta 24,90 €


Festival 3 (EVK B1–B2)
Kirjan rakenne on sama kuin edellisissä, mutta se valmentaa opiskelijan monipuolisempaan kielenkäyttöön. Kirjallisen kielitaidon osuus on huomattavasti suurempi kuin edellisissä osissa. Taitotasoluokitusten mukaisesti se tarjoaa opiskelijalle eväät siirtyä kielellä selviytyjästä itsenäiseksi kielenkäyttäjäksi.
Hinta 25,90 €


Latitudes 3. Livre d’eleve
Hinta  37,40 €

 

Le Nouvel Edito B1
Hinta 48,20 €


Parfait! 1 - Ranskaa aikuisille
(EVK A1)
Aivan uusi, värikäs ja selkeästi taitettu oppikirja vasta-alkajille tai kertaajille. Harjaannuttaa käyttämään ranskaa arkielämän puhetilanteissa. Kirjassa on 12 tekstikappaletta kielioppiosioineen ja harjoituksineen. Ääntämisharjoituksia on runsaasti ja sanastossa sekä verbien taivutusmuodoissa annetaan myös foneettinen tarkekirjoitus. Verbimuodoista tulee preesens, lähifutuuri sekä kirjan loppupuolella passé composé. Kirjaan liittyy sekä luokassa käytettävä cd että oppilaan cd, jonka avulla voi harjoitella sanastoa ja ääntämistä itsenäisesti. Työväenopiston kursseilla opiskelu kestää yhden lukuvuoden.
Hinta 43,90 €
Opiskelijan cd:n hinta 25,90 €


Parfait! 2 (EVK A1)
Suomalaisen aikuisoppikirjasarjan toinen osa jatkaa kielen perusteiden esittelyä. Kirjassa on kahdeksan dialogipohjaista tekstikappaletta ja niihin liittyy runsaasti erilaisia kielioppi- ja sanastoharjoituksia. Lähestymistapa on kommunikatiivinen: vain puheharjoituksia tekemällä oppii käyttämään kieltä suullisesti.
Puheharjoitusten työkaluiksi on liitetty erilaisia teemasanastoja ja -fraaseja.   Bon à savoir -osioissa on tiiviinä pakettina paljon tietoa ranskalaisesta elämästä ja kulttuurista. Kirjan lopussa on vielä erillinen kielioppiosio, epäsäännöllisten verbien taivutus, ääntämisohjeita sekä aakkoselliset sanastot. Oppikirjaan liittyy erikseen hankittava opiskelijan cd, joka auttaa ääntämisessä ja sanaston harjoittelussa.
Hinta 44,90 €
Opiskelijan cd:n hinta 25,90 €

 

Parfait! 3
Hinta 47,90 €
Opiskelijan cd:n hinta 25,90 €


Pique-nique 3 (EVK A2)
Pari vuotta lukeneille sopiva suomalainen oppimateriaali, jossa opitaan loput kielen perusteisiin kuuluvat verbirakenteet. Aiheena ovat burgundilaisen suvun jäsenten väliset runsaat ja elämänmakuiset dialogit. Tapahtumien seuraamista ja ymmärtämistä edistävät dialogien videoinnit. Lisänä Burgundin alueesta ja historiasta kertovia videoreportaaseja, jotka on tekstitetty suomeksi. Tehtävien ratkaisut ovat kirjassa. Lisätehtäviä nettiosoitteesta www.yle.fi/piquenique. Verbimuodot: passé composén ja imperfektin käyttö, subjunktiivi, konditionaali, futuuri.
Hinta 45,90 €

 

Vite et bien 2. Niveau B1
Keskitason alkuun sijoittuva oppikirja, joka kertaa ja aktivoi perustason rakenteita mutta tuo myös uutta. Kirjaan sisältyy cd, jossa on kappaleiden dialogit. Samalla kun kirja verestää ja syventää opiskelijan tietoja ranskalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista, se antaa mainiot työkalut puheen aktivoimiseen ja keskusteluun erilaisista aiheista.
Hinta 26,90 €


Voilà-sarja
Suomalainen nykyaikainen oppikirjasarja

 

Voilà! 2, Les loisirs textes et exercices (EVK A1)
Kirja sopii 1–2 vuotta kieltä opiskelleille. Kurssin aihepiirit liittyvät ystävyyssuhteisiin, lomanviettoon ja harrastuksiin: kulttuuri, urheilu, viihde, seurustelu, järjestötoiminta. Voilà! 2 käsittelee arkielämän viestintätilanteita painottaen suullista kielitaitoa. Kirja sisältää oppilaan cd:n. Kirjan opiskeluun työväenopistossa menee noin vuosi.
Hinta 35,90 €


RUOTSI

Hålligång 1 (EVK A2)
Kirja opettaa ja kertaa yleiskielen perustiedot ja -rakenteet.
 

Hålligång 2 (EVK B1)
Kirja sopii ruotsinkielen perustaidot omaaville. Se keskittyy arki- ja työelämän viestintätilanteisiin ja sisältää rakenneosion.
Hinta 43,90 €


SAKSA
Einverstanden! 1 (EVK A1)
Opiskelijaa aktivoiva saksan kielen peruskurssi aikuisille. Ensimmäisessä osassa ollaan Etelä-Saksassa ja käväistään Itävallankin puolella. Monipuolisia luontevia dialogeja. Runsas aihepiirisanasto lisänä. Harjoitukset etenevät loogisesti viritys-, havainnointi-, sanasto- ja rakennetehtävien kautta omaan tuottamiseen.
Hinta 43,90 €


Einverstanden! 2 (EVK A2)
Suomalainen aikuisille suunnattu alkeiden jatko-osa runsaan vuoden tai parin opiskeluun työväenopistossa. Kirjassa on 14 kappaletta, joiden puitteissa tutustutaan mm. Berliiniin, Baseliin, Wieniin ja Hampuriin. Kirjan painopiste on maantuntemuksessa. Kirjassa on kuuntelutehtäviä ja kielioppiyhteenveto kirjan lopussa. Uudet verbirakenteet: perfekti, imperfekti.
Hinta 47,90 €


Einverstanden! 3 (EVK B1)
Suomalaisen aikuisille suunnatun saksan oppikirjasarjan kolmas osa tutustutaa Pohjois-Saksaan, Weimariin, Davosiin, Graziin, Freiburgiin sekä Ruhrin alueeseen. Kirja tarjoaa paljon innostavia tehtäviä niin oppitunneille kuin itsenäiseenkin opiskeluun. Kirjan kappalekohtaiset ja aihepiirisanastot helpottavat ja tukevat oppimista ja harjoittelua. Kirjan lopussa selkeä kielioppiosio.
Hinta 45,90 €


Genau 7–8 (EVK B2)
Genau 7–8 koostuu yhteensä kahdeksasta oppimiskokonaisuudesta, Abiextra-osiosta, erillisestä kielioppiosioista sekä aakkosellisista sanastoista. Kirja sisältää perustekstejä runsaine harjoituksineen. Ylioppilaskirjoituksiin valmistuvia ajatellen kirjan loppuun on rakennettu oma Abigrammatik-osio, jossa kerrataan kaikki keskeiset kurssien 1–6 kielioppiasiat harjoituksineen. Uusia kielioppiasioita ei Genau:n kursseissa 7–8 enää esiinny.
Hinta 45,90 €

 

Gute Idee 7-8
Kirja kuvaa tiedettä ja tekniikkaa tulevaisuuden ja menneisyyden näkökulmasta.  Lisäksi keskeisenä ovat luontoon liittyvät aiheet: Suomen ja Saksan luonnon kuvailu eri vuodenaikoina sekä ihmisen energiantarpeen vaikutukset luontoon. Kirjan lopussa on itsenäiseen opiskeluun tarkoitettu osio. Kielioppiosa on kattava ja antaa mahdollisuuden rakenteiden osaamisen laajentamiseen.
Hinta 43,90 €


Land und Leute (EVK B1)
Land und Leute kuvaa saksalaista nyky-yhteiskuntaa ja maan eri alueita monipuolisesti. Kirjan aiheina ovat muun muassa työelämä, vapaa-aika, perhe sekä politiikka. Kirjassa tutustutaan esimerkiksi ostosten tekoon, ravintolakulttuuriin, taidenäyttelyyn, kuntourheiluun ja joulumarkkinoihin.
Hinta 49,90 €


Themen aktuell -sarja
Käytännön kielitaitoon painottuvan Themen-sarjan kaksi ensimmäistä osaa kattavat yhdessä perustason: ensimmäinen kirjan vie tason A1 loppuun, toinen kirja tason A2 loppuun. Täysin saksankielinen materiaali avautuu opiskelijalle helposti monipuolisen kuvituksen avulla: kunkin kappaleen alkusivulle on koottu tärkeimmät sanat kuvineen ja kuvia käytetään taitavasti apuna jatkossakin. Näin päästään joustavasti edeten käsittelemään ja harjoittelemaan jokapäiväiseen elämään liittyviä asiasisältöjä. Tehtävien ratkaisuja on kirjan lopussa, joskin valtaosa tekstikirjan harjoituksista on puhetaitoa aktivoivia harjoituksia. Kieliopista selkeät yhteenvedot kirjojen lopussa.


Themen aktuell 1Lektion 1-5. Kursbuch+Arbeitsbuch (EVK A1)
Hinta 24,90 €


Themen aktuell 1 Lektion 6-10. Kursbuch+ Arbeitsbuch (EVK A1)
Hinta 24,90 €


Themen aktuell 2Lektion 1-5. Kursbuch+Arbeitsbuch (EVK A2)
Hinta 25,90


Themen aktuell 2Lektion 6-10. Kursbuch+Arbeitsbuch
(EVK A2)
Hinta 25,90

 

Themen aktuell 2 Kursbuch (EVK A2)
Hinta 24,90


Themen aktuell 2 Arbeitsbuch (EVK A2)
Hinta 24,90


Themen aktuell 3 Kursbuch (EVK B1)
Hinta 25,90 €

 

Themen aktuell 3 Arbeitsbuch (EVK B1)
Hinta 22,90 €

TURKKI
Turkkia matkailijoille

Vasta-alkajille tarkoitettu oppikirja, joka soveltuu niin itseopiskeluun kuin kurssimateriaaliksi. Tekstikappaleissa opetellaan mm. tervehtimään ja esittäytymään, asioimaan eri paikoissa, ostamaan lippuja ja asioimaan lääkärillä.
Hinta 34,90 €


VENÄJÄ
Ekstrim 1 tekstikirja
(EVK B1)
Kirja on lukion A-venäjän oppikirjan ensimmäinen osa ja sisältää kurssit 1-3. Tekstit ovat moderneja ja niiden aiheina ovat nuori ja hänen perheensä, harrastukset, nuorten arvot, opiskelu ja koulun jälkeinen elämä. Kirjaan kuuluu erillinen harjoituskirja. Kirjan opiskeluun kuuluu keskitasolla noin vuosi. Sisältää oppilaan äänitteen (CD).
Hinta 34 €

 

Ekstrim 2
Hinta 34 €


Kafe Piter -sarja
Suomalainen alkeisoppikirjasarja, jonka kolme kirjaa kattaa yhdessä eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikot  A1-B1.


Kafe Piter 1 (EVK A1)
Kirja koostuu dialogipohjaisista kappaleista, joiden myötä tutustutaan kielen rakenteisiin. Alkukappaleissa tutustutaan kyrillisiin aakkosiin ja harjoitellaan ääntämistä. Kappaleissa on erilaisia harjoituksia, luetun ymmärtämistä ja tietoiskuja nyky-Venäjästä. Aiheina ovat mm. tutustuminen, itsestä kertominen, kaupungilla liikkuminen, ostosten tekeminen, ravintolassa käynti. Kirjan lopussa on kooste keskeisistä kielioppiasioista sekä aakkoselliset venäjä-suomi ja suomi-venäjä- sanastot. Kustantajan verkkosivuilta löytyvät ratkaisut harjoitustehtäviin. Kirjaa opiskellaan opistossa noin kaksi lukuvuotta.
Hinta 45,90 €


Kafe Piter 2 (EVK A2)
Kirja koostuu 16 dialogipohjaisesta kappaleesta, joissa on runsasti harjoitustehtäviä. Mukana  on myös lukutekstejä, runoja, mainoksia, sananlaskuja ja vitsejä. Joka neljännen kappaleen jälkeen on kertauskappale. Aiheina ovat mm. asuminen, vapaa-ajan vietto, terveys, ulkonäkö, opiskelu, sää, luonto, liike-elämä ja juhlat.  Kirjan lopussa on kooste keskeisistä kielioppiasioista sekä aakkosellinen venäjä-suomi-sanasto. Harjoitustehtävien ratkaisut löytyvät  kustantajan verkkosivuilta. Kirjan opiskeluun menee opistossa noin kaksi vuotta.
Hinta 45,90 €


Kafe Piter 3 (EVK B1)
Kirjasarjan viimeinen osa. Mukana on dialogeja, uusia rakenteita, runsaasti suullisia ja kirjallisia harjoituksia, tekstejä eri aloilta, runoja ja lauluja. Niiden avulla tutustutaan elämänmenoon 2000-luvun Venäjällä, kulttuuriin, ihmisiin ja menneisyyteen. Aiheita mm. työnhaku, Suomi, internet, media, matkustaminen ja elämä nyky-Venäjällä. Kirja koostuu kahdeksasta kappaleesta. Ensimmäisen neljän kappaleen jälkeen kerrataan opittuja asioita, samoin neljän viimeisen kappaleen jälkeen. Kirjan lopussa on venäjä-suomi-venäjä sanasto. Ratkaisut tehtäviin löytyvät kustantajan nettisivuilta. Kirjaa opiskellaan keskitasolla noin vuosi.
Hinta 45,90 €


Mozhno! -sarja (EVK A1–A3)
Suomalainen alkeisoppikirjasarja lukioon ja aikuisopetukseen. Sarja keskittyy toimivan kielitaidon hankkimiseen ja venäläisen nykykulttuurin välittämiseen.

Mozhno! 2. Venäjän alkeiskurssi. Tekstikirja (EVK A2)
Kirja jakautuu ykköskirjan tavoin kolmeen jaksoon. Kirjan opiskelu vie opistossa noin kaksi vuotta. Jaksot sisältävät tekstien lisäksi viestintätilanteissa tarvittavia sanontoja ja kulttuuritietoutta. Jokaisen jakson lopussa on sarjakuva ja laulu. Kirjan lopussa on ykköskirjaa täydentävä kielioppi sekä sanastot. Kirjan opiskeluun kuluu opistossa noin kaksi vuotta.
Hinta 36,90 €
Opiskelijan cd:n hinta 23,90 €


Mozhno! 2 . Venäjän alkeiskurssi. Harjoituskirja
Hinta 26,90 €


Mozhno! 3. Tekstit ja harjoitukset (EVK A3)
Kirja syventää ja kehittää venäjän kielen taitoja sekä esittelee venäläistä kulttuuria ja yhteiskunnallisia asioita. Se jakautuu kahteen opintojaksoon, joista ensimmäisessä osassa esiin tulevat nykymusiikki ja muut kulttuurin osa-alueet. Jälkimmäisessä osassa kohteena ovat nuoriso ja yhteiskunta, poliittinen elämä sekä ympäristön tila. Tekstien yhteydessä on hyödyllisiä sanontoja sisältäviä viestintätilanteita. Harjoitukset on sijoitettu jokaisen kappaleen jälkeen. Kirjan lopussa ovat aiempia osia täydentävät kielioppi ja sanastot.
Hinta 45,90 €

Poehali 2.1 (EVK A2)
Aikuisopiskelijoille suunnatun venäjän kielen peruskurssin toinen osa, suunnattu noin 2–3 vuotta venäjää opiskelleille. Kirja sopii myös kertaajille, sillä se sisältää paljon keskusteluharjoituksia. Kirjaan voi ostaa myös erillisen cd-levyn. Saatavissa mm. Ruslania -kirjakaupasta.
Hinta: 22,00 €

Cd:n hinta: 9,00€

 

Pora 1 – venäjää aikuisille (EVK A1)
Kirjan alussa opiskellaan aakkoset ja tutustutaan maahan ja kulttuuriin. Kirjassa on 9 kappaletta, joka kolmannen jälkeen on kertaus. Lopussa on kielioppi, pelilauta opitun kertaamiseen ja venäjä-suomi-venäjä sanasto. Aiheina mm. esittäytyminen, kotipaikka, kansallisuus, perhe, kahvila, ostokset, turismitilanteita, asunto ja ympäristö, puhelin.
Hinta: 43,90 €


Rossija den ´za dnjom.  Vypusk 1. =  Russia Day by Day. Text and Exercises. Volym 1 (EVK B1-B2)   
Kirja sisältää 15 tekstiä venäläisistä aikakauslehdistä. Aiheina ovat mm- nuorisokulttuuri, sosiaaliset kysymykset ja muutokset venäläisessä yhteiskunnassa. Kirjaan kuuluu venäjä-englanti sanasto, erilaisia harjoituksia ja harjoitusten ratkaisut.
Hinta 23,95 €


VIITTOMAKIELI
 

Viittomakieli 1. Suomalaista viittomakieltä aikuisopiskelijoille
Kirja sisältää 25 viittomakielistä harjoitusta. Lisäksi kirjaan on koottu tietoa suomalaisesta viittomakielestä, sen historiasta ja kuurojen kulttuurista. Tärkeä osa opintokokonaisuutta on cd, joka sisältyy kirjaan. Kirjan kustantaja on KL Support Oy. Kirjaa on saatavissa Kuurojen Liitosta.
Hinta 26,60 €

Viittomakieli 2. Suomalaista viittomakieltä aikuisopiskelijoille
Kielioppiharjoitusten lisäksi kirjaan on koottu tietoa suomalaisesta viittomakielestä, kuurojen kulttuurista ja yhteisöstä. CD-ROM:lta löytyy ymmärtämisharjoitusten viitotut osuudet sekä kielioppiteksteihin liittyvät esimerkit.
Hinta 45,40 €


VIRO
Jälle Eestis!

Jatkoa Kohtume Eestis! -alkeiskirjalle, jonka juoni jatkuu. Sanasto on suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Kirjan henkilöt tekevät vierailuja Saarenmaalle, Kuresaareen ja Rakvereen. Kuuntelutehtävä joka kappaleessa. Rakenteina epäsuora kerronta, v-partisiippi, lukusanojen taivutus.
Hinta 55,90 €


Keelesild.  Viron kielen oppikirja
Hinta 45,90


Kohtume Eestis!
Alkeiskirja vuoden opiskeluun työväenopistossa. Sanasto suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Juonellinen sisältö koostuu kolmen ulkomaalaisen keskusteluista ja vierailuista eri puolilla Viroa. Kuuntelutehtävä joka kappaleessa. Erillinen lisäharjoitusosio, johon on vastaukset kirjassa. Rakenteina mm. substantiivien taivutus, vertailumuodot, verbien taivutus kaikissa aikamuodoissa.
Hinta 45,90 €

 

Lõunatuul 2
Hinta 30,90 €


Saame tuttavaks!  Viron kielen alkeet
Hinta 59,90 €

 

T nagu Tallinn
Hinta 43,90 €


20.08.2014
 Lisätietoja

Opintoneuvojat auttavat sinua kaikissa kielenopintoihin liittyvissä kysymyksissä.
 

Asiakaspalvelu

 
   
Sivun ylläpito: Suomenkielinen työväenopisto | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Suomenkielinen työväenopisto