Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
Faktacentralen >  Vanliga frågor >  Vanliga fr_gor_arkiv > 
 Vanliga frågor, stadsarkivet
Lyssna


Mitt forskningsobjekt är byggnaderna vid Bulevarden. Hur hittar jag ritningar på husen?

Stadsarkivet förvarar byggnadsritningar för byggnader som byggts framför allt i innerstaden ända fram till de första årtiondena på 1900-talet. Inget klart gränsår finns. Ritningar till fortfarande befintliga byggnader yngre än så finns i Helsingfors stads byggnadstillsynsverks arkiv. Ritningar till gamla byggnader i statens ägo förvaras på Riksarkivet. Kyrkors och övriga församlingstillhöriga byggnaders ritningar finns på Helsingfors kyrkliga samfällighets fastighetsbyrå. Gamla foton av byggnader i Helsingfors förvaras i Helsingfors stadsmuseums bildarkiv.

Jag bodde på olika håll i Berghäll på 1960-talet. Hur kan jag reda ut var och när?

Stadsarkivet förvarar Helsingfors polisinrättnings adressbyrås adressregister. Registret innehåller adresserna för alla som bott i Helsingfors något tag åren 1907-73. Färskaste uppgifter om boende fås av Helsingfors magistrat.

Finns det skolavgångsbetyg på Stadsarkivet?

Stadsarkivet förvarar dubbletter av avgångsbetygen för personer födda före 1971 som gått folk- eller grundskola i Helsingfors. Arkivet har också övertagit förvaringen av avgångsbetyg för elever som gått i de privata lärdomsskolor i Helsingfors som lades ner i samband med grundskolereformen 1977. Betygsavskrifter för elever födda efter 1971 förvaras antingen i vederbörande skola eller i stadens utbildningsverks arkiv.

Min farmor dog i Helsingfors år 1940. Var hittar jag bouppteckningen?

Stadsarkivet förvarar Helsingfors rådsturätts gamla bouppteckningar från åren 1679-1880. rätt. Bouppteckningar gjorda 1880-1960 finns på Riksarkivet, och de som gjorts efter 1960 i Helsingfors tingsrätts arkiv.

Hurdana privata arkiv tar Stadsarkivet emot?

Stadsarkivet tar emot arkiv från föreningar och organisationer i Helsingfors och arkiv från t.ex. husbolag och privatpersoner.
Förvaringen av arkiv i stadsarkivet är avgiftsfri. Materialet står i allmänhet till forskares förfogande i Forskarsalen. Materialen förvaras varaktigt, varför det är skäl att före överlåtelsen skilja ut t.ex. bokföringsmaterial. Stadsarkivet ordnar och förtecknar materialet, men det vore bra att göra något slags redogörelse för innehållet före överlåtelsen. Överenskommelse om överlåtelsen görs alltid på förhand med en företrädare för arkivet.

En detaljplaneändring för vårt egnahemsområde i Mosabacka gjordes på 1990-talet. Var finner man dokumenten om beslutet?

Beslut i ärendet fattades av Stadsfullmäktige, men eftersom handlingarna uppkommit under de senaste 20 åren har de ännu inte överförts till Stadsarkivet från Stadskansliet. Huvudregeln är att handlingar förvaras 20 år av vederbörande verk eller inrättning och därefter överförs de till Stadsarkivet.

Jag deltog i den s.k. fackelstafetten för Olympiska Spelen i Helsingfors 1952. Jag sprang min andel i Dickursby. Hur kan jag hitta uppgifter om de övriga löparna?

Arkivet från de Olympiska Spelen i Helsingfors 1952 hör till de största privata arkiven vid Helsingfors stadsarkiv. Arkivet är stort men välordnat. Det ger bl.a. besked om vad de personer hette som sprang med i fackelstafetten.


23.02.2010
 
   
| Om webbplatsen | | Underhåll: Faktacentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Faktacentralen