Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
Faktacentralen >  Bibliotek > 
 Bibliotek
Lyssna


Faktacentralens bibliotek
är ett specialbibliotek för statistik och forskning om Helsingfors. Bibliotekets specialsamling är Helsingfors stads publikationer. Dessutom omfattar samlingarna statistiska publikationer från övriga städer i Europa.

Litteraturen om Helsingfors historia finns i huvudsak i Stadsarkivets handbibliotek, där de får läsas i Forskarsalen. Stadsarkivet finns på Djurgårdsvägen 3 F.

Tjänster och databaser 

Utlåningsservice
Publikationerna ges ut som hemlån eller som fjärrlån via andra bibliotek. Lånetiden är 30 dagar. Lånat material måste returneras eller förnyas senast på förfallodagen. Lånen kan förnyas i biblioteket, per telefon eller e-post tietokeskus.kirjasto@hel.fi.

Informationstjänst
Bibliotekets personal utför informationssökningar, som anknyter till Helsingfors statistik eller stadsforskning.

Korta informationstjänstuppdrag kan sändas per e-post tietokeskus.kirjasto@hel.fi. Kom ihåg kontaktuppgifterna.

Databaser
Bibliotekets samlingar i Internet
Områdesdatabas för Helsingforsregionen (på finska)
Nordstat – Nordiskt storstadsstatistik i databas (på engelska och finska)


05.12.2012
 Adress

Broholmsgatan 18–20 A,
5. våningen
Postadress: PB 5500
FIN-00099 Helsingfors stad
Tel. +358 9 310 1612*
Fax: +358 9 310 36601
tietokeskus.kirjasto@hel.fi

Beställningen av publikationer: 
e-post: tietokeskus.tilaukset@hel.fi


 
   
| Om webbplatsen | | Underhåll: Faktacentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Faktacentralen