Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Tietokeskus >  Julkaisut >  Kvartti > 
 Tietokeskuksen neljännesvuosijulkaisu
Kuuntele

Mene tästä Kvartin uuteen verkkolehteen. Tämä sivu toimii lehtiarkistona. 

 

Kvartti

 

Kvartti sisältää Helsinkiä ja Helsingin seutua koskevaa ajankohtaista tutkimus- ja tilastotietoa.

Kvartti ilmestyy kerran vuodessa englanninkielisenä nimellä Quarterly. 

Kvartalspublikationen

Den finsk- och svenskspråkiga Kvartalsöversikten Kvartti utkommer tre gånger om året med artiklar om aktuella teman i  Helsinki och Helsingforsregionen Ett fjärde årligt nummer utges på engelska under namnet Helsinki Quarterly.

Quarterly

The bilingual Finnish and Swedish language Kvartti quarterly appears three times a year with articles on topical themes  in Helsinki and  the Helsinki Region . A fourth annual issue is the English-language Helsinki Quarterly.

 

Kvartti 2014

 


Kvartti 2/2014 

Kvartti 1/2014

 

Kvartti 2013

 

Kvartti 4/2013

 

 

Kvartti 3/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kvartti 2/2013

 

 


Kvartti 1/2013


 

Kvartti 2012

 

Quarterly 4

 

Kvartti 3
 

Kvartti 2

 

Kvartti 1


 

Kvartti 2011
 

Kvartti 4


Quarterly 3

 

Kvartti 2   tilastokatsausta ei enää julkaista
 

Kvartti 1, tilastokatsaus

 


Kvartti 2010

 

Quarterly 4, tilastokatsaus, statistisk översikt
 

Kvartti 3, tilastokatsaus, statistisk översikt


Kvartti 2, tilastokatsaus, statistisk översikt
 

Kvartti 1, tilastokatsaus, statistisk översikt

 

Lisää

 


Ohjeita kirjoittajille

Aineisto lähetetään mieluiten sähköpostin liitetiedostona ja tekstit voivat olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Artikkelin alkuun tulee lyhyt sisältöä kuvaava ingressi. Artikkelin toivotaan painottuvan tulosten/tulkintojen esittelyyn. Otsikkojen tulee olla kertovia eivätkä ”johdanto, lopuksi, keskustelua” -tyyppisiä. Tekstin maksimipituus on 4–5 sivua eli n. 1 700 sanaa / 15 000 merkkiä. Tekstejä kirjoitettaessa on otettava huomioon, että

• Teksti aloitetaan vasemmasta reunasta ilman sisennyksiä, tasaus ainoastaan vasempaan reunaan.
• Pakollista rivinvaihtoa käytetään vain kappaleiden lopussa. Kappaleiden väliin jätetään yksi tyhjä rivi. Tavutusta ei käytetä.
• Lähdeviitteet sijoitetaan tekstissä sulkeisiin siten, että ensiksi tulee kirjoittajan nimi, sitten lähteen julkaisuvuosi ja lopuksi mahdollinen viittauksen sivunumero (esim. Karisto & Monten 1996, 25). Alaviitteitä tulee välttää.
• Kuvioiden, taulukkojen ja karttojen numeroaineisto toimitetaan mieluiten Excel- tiedostona. Niiden otsikot kirjoitetaan tekstiin ja niitä tehtäessä tulee huomioida, että otsikot ja selitteet tulevat lopulliseen tekstiin kahdella kielellä (poikkeuksena englanninkielinen numero Quarterly).
• Valokuvat ovat suotavia, niiden minimiresoluutio on 300 dpi. Tiedostomuoto on jpg tai tiff.
• Lähdeluettelo liitetään kirjoituksen loppuun otsikolla Kirjallisuus.

Julkaisusta artikkelista maksetaan 300 euron kirjoittajapalkkio.

Kvartin aineisto- ja ilmestymispäivät ovat vuonna 2014 seuraavat:

3/2014
Aineisto toimitukseen: 22.9.2014, lehti ilmestyy lokakuussa
4/2014

Aineisto toimitukseen: 10.11.2014, lehti ilmestyy joulukuussa


17.10.2014
 Julkaisujen myynti

Käteismyynti
Tietokeskuksen kirjasto
Siltasaarenkatu 18–20 A,
5. kerros

Tilaukset:
tietokeskus.tilaukset@hel.fi

Puh. 09 310 36293

Uusimpia painettuja julkaisuja myynnissä myös
sähköinen kirjakauppa Granumissa

Toimitus- ja tilausehdot

 
   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: Tietokeskus | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Tietokeskus