Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Hälsovårdscentralen
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
08.02.2016
Social- och hälsovårdsverket  > Kontaktuppgifter > Hälsostationerna > 
 Femkantens hälsostation
Lyssna

Obs! På grund av hälsostationspersonalens utbildningsdagar kan svarstiden på klientsamtal vara längre tisdagen 6.10.2015 och 20.10.2015. Vi beklagar situationen.

Boka tid elektroniskt hos rådgivningsbyråns hälsovårdare

Aktuellt på hälsostation

Femkantens hälsostation använder återuppringningstjänst
Läs mer

Femkantens hälsostationBesöksadress
Båtsmansgatan 4
00150 Helsingfors

Postadress
PB 6120, 00099
Helsingfors stad

Hälsostationens kansli:
tel. (09) 310 45930
fax (09) 310 45333

Annullering av tidsbeställning automat 24 h, tel. (09) 310 45601

Svenskspråkig hälsostationsservice

Tidsbeställning och rådgivning till den svenska enheten mån - fre kl 8 - 16, tel. (09) 310 500 50. 

Öppet: mån.–tis. kl. 8–16, ons. kl. 8–18, tors.–fre. kl. 8–16

Upptagningsområde (de som har inte anmälat sig som patient till den svenskspråkiga enheten)
Eira, Munkholmen, Rödbergen, Gardesstaden, Brunnsparken, Ulrikasborg, Kampen, Lappviken

Tidsbeställning till husläkaren och den egna sjukskötaren

Arbetsparet som vårdar patienterna består av husläkaren och den egna skötaren.  Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning sker i huvudsak via den egna skötaren. Vi ber patienten ta kontakt med sin egen skötare som tillsammans med patienten bedömer hur brådskande vårdbehovet är, ger råd och reserverar tid hos sig själv eller hänvisar patienten till husläkarens mottagning enligt patientens behov.

Den egna skötaren har två telefonmottagningstider, kl. 8–9 och kl. 12–13, på vardagarna. Övriga tider under hälsostationens öppettider kopplas samtalen till de egna skötarnas telefoner till hälsostationens kansli där patienterna betjänas av vårdpersonalen i kansliet.

Man kan ringa hälsostationens klientbetjäningsnummer (09) 310 45930 också då man inte har egen skötare eller inte känner till den egna skötarens telefonnummer.

På hälsostationen finns en jourhavande skötare. Om det inte är fråga om en akutvårdssituation som kräver omedelbar vård bör man vara förberedd på att vänta på sin tur. Vi rekommenderar att patienterna i första hand ringer sin egen skötare för att få en bedömning av sitt vårdbehov.

Hyvä ruotsin kielen suullinen taito / God muntlig förmåga i svenska = God muntlig förmåga i svenska
Husläkaren Fanny Hjort
Personliga skötaren
sjukskötare Nina Leskinen
tel. (09) 310 45416
Husläkaren Anna Järvinen
Personliga skötaren
primärskötare Merja Mäkelä
tel. (09) 310 45417
Husläkaren Olga Mariinskaja
Personliga skötaren
närvårdare Heidi Dinca
tel. (09) 310 48904
Husläkaren Tarmo Keskinen
Personliga skötaren
hälsovårdare Outi Sunela
tel. (09) 310 45935
Husläkaren Kaijsa Köhler Hyvä ruotsin kielen suullinen taito / God muntlig förmåga i svenska
Personliga skötaren
hälsovårdare Camilla Lindqvist Hyvä ruotsin kielen suullinen taito / God muntlig förmåga i svenska
tel. (09) 310 45413
Husläkaren Päivi Seppälä Hyvä ruotsin kielen suullinen taito / God muntlig förmåga i svenska
Personliga skötaren
hälsovårdare Jenna Lagerstedt
tel. (09) 310 45628
Husläkaren Kalle Saikkonen
Personliga skötaren
hälsovårdare Ilona Tompuri
tel. (09) 310 51057
Husläkaren Ritva Välimäki
Personliga skötaren
hälsovårdare Ilona Tompuri
tel. (09) 310 51057
Husläkaren Reijo Tuomi Hyvä ruotsin kielen suullinen taito / God muntlig förmåga i svenska
Personliga skötaren
hälsovårdare Sirkka-Liisa Terävä
tel. (09) 310 45629
Husläkaren Juha Railavo
Personliga skötaren
hälsovårdare Sofia Salomaa
tel. (09) 310 45399
Husläkaren Sonja Firtser
Personliga skötaren
hälsovårdare Sara Adolfsen Hyvä ruotsin kielen suullinen taito / God muntlig förmåga i svenska
tel. (09) 310 45379
Husläkaren Eeva Riittinen
Husläkaren Anniina Wanhatalo
Personliga skötaren
hälsovårdare Johanna Pyhälammi
tel. (09) 310 45339
Husläkaren Christa Pyy
Personliga skötaren
hälsovårdare Tiina Hippeläinen
tel. (09) 310 45934
Husläkaren Leena Backman Hyvä ruotsin kielen suullinen taito / God muntlig förmåga i svenska
Personliga skötaren
hälsovårdare Marie Seppä Hyvä ruotsin kielen suullinen taito / God muntlig förmåga i svenska
tel. (09) 310 45355
Husläkaren Kurt Lieb, stf. husläkaren Toni Blom
Personliga skötaren
hälsovårdare Anniina Ahokas
tel. (09) 310 45415
Överläkaren Essi Mäkeläinen
Avdelningsskötare Ulla Frondelius
 


Svenska enheten 

Hyvä ruotsin kielen suullinen taito / God muntlig förmåga i svenska = God muntlig förmåga i svenska
Husläkaren Paul Grönroos Hyvä ruotsin kielen suullinen taito / God muntlig förmåga i svenska
Husläkaren Irina Tammenmaa-Aho Hyvä ruotsin kielen suullinen taito / God muntlig förmåga i svenska
Personliga skötaren
hälsovårdare Catharina
Andersson Hyvä ruotsin kielen suullinen taito / God muntlig förmåga i svenska


tel. (09) 310 50053
Husläkaren Kaijsa Köhler Hyvä ruotsin kielen suullinen taito / God muntlig förmåga i svenska
Personliga skötaren
hälsovårdare Camilla Lindqvist Hyvä ruotsin kielen suullinen taito / God muntlig förmåga i svenska
tel. (09) 310 47107

Rådgivningens tidsbeställnings- och rådgivningstjänster

Från måndag till fredag kl. 8–14 på numret (09) 310 55530.

Service

  • Läkarmottagning
  • Hälsovårdarmottagning
  • Mödra- och barnavårdsrådgivning
  • Helsingforsbor kan utan tidsbeställning välja fritt ett av HUSLAB:s 46 provtagningsställen i huvudstadsregionen för laboratorieprov. Om man vill beställa tid för laboratorieundersökning, kan detta göras på Dals sjukhus laboratorium (ingen tidsbeställning kan göras till Malms sjukhus laboratorium längre, förutom till sockerbelastningsprov, tel. (09) 471 86825 kl 12.00-14.00).
  • Skol- och studenthälsovård
  • Hemsjukvård

Laboratorier (HUS)

Hälsostationen erbjuder också bl.a. fysioterapi, preventivrådgivning, tandvård och röntgentjänster.

När hälsostationen är stängd kan vuxna i akuta fall vända sig till hälsocentraljouren på Haartmanska sjukhuset och  barn till barnens hälsocentraljour på Barnkliniken.

Helsingforsarna kan välja sin egen hälsostation och rådgivning
Tilläggsanvisningar om valet
Hälsostationerna på servicekartan

Hälsovårdsupplysningen på numret (09) 310 100 23 ger råd dygnet runt.

Tillbaka


13.07.2015
 Hälsorådgivning 24h

 
   
| Om webbplatsen | | Respons | | Sidans topp |
| Underhåll: Social- och hälsovårdsverket, tfn. 09 310 5015 (växel) |
| Vänligen beakta att vi av datasekretesskäl inte kan svara på e-post som innehåller klientuppgifter. |

Helsingfors stad - Social- och hälsovårdsverket