Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
 Presentation av socialverket
Socialverket
Andra linjen 4 A, PB 7000
00099 Helsingfors stad
tfn 09 310 4011 växel

Socialverket tryggar förutsättningarna för en god uppväxt för barn och unga, stärker de vuxnas handlingsförmåga och ansvarstagande samt verkar för ett tryggt och värdefullt liv för de äldre. Läs mera


Socialjour
tfn 020 696 006
öppet dygnet runt

Krisjour
tfn 09 3104 4222
öppet dygnet runt
INFO
Nya blanketter för utkomststöd

 
   
| Om webbplatsen | | Respons | | Sidans topp |
| Underhåll: Social- och hälsovårdsverket, tfn. 09 310 5015 (växel) |
| Vänligen beakta att vi av datasekretesskäl inte kan svara på e-post som innehåller klientuppgifter. |

Helsingfors stad - Social- och hälsovårdsverket