Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
Social- och hälsovårdsverket  > Service A-Ö > Handikappservice > 
 Handikappservice
Lyssna
  Anpassningsträning
  Dagverksamhet för handikappade personer
  Extra kostnader för beklädnad
  Fasta redskap och anordningar i bostaden
  Färdtjänst för gravt handikappade
  Handikappombudsmannen
  Hjälpmedel; maskiner och anordningar som behövs i dagliga sysslor
  Personlig assistans
  Ledsagarservice
  Serviceboende för gravt handikappade
  Serviceplan för handikappad person
  Socialarbete inom handikappservicen

  Socialarbete på individuellt plan och på familjeplanet
  Tolktjänster för gravt handikappade
  Ändringsarbeten i gravt handikappad persons bostad


 

20.04.2012

 
   
| Om webbplatsen | | Respons | | Sidans topp |
| Underhåll: Social- och hälsovårdsverket, tfn. 09 310 5015 (växel) |
| Vänligen beakta att vi av datasekretesskäl inte kan svara på e-post som innehåller klientuppgifter. |

Helsingfors stad - Social- och hälsovårdsverket