Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
Social- och hälsovårdsverket  > Projekt > Långtidsbostadslöshet > 
 Programmet för minskning av långtidsbostadslösheten 2008-2011
Lyssna

Bostadsprojekt
Bakgrund
Aktuellt

Fråga mera eller ge respons

Helsingfors stad har tillsammans med nio andra kommuner förbundit sig till ett riksomfattande program för minskning av långtidsbostadslösheten.

Socialverket har utarbetat för Helsingfors del ett verkställighetsprogram som omfattar flera olika projekt. En del av projekten är stadens egna och en del styrs av stiftelser och organisationer.

Utgångspunkten för socialverkets verkställighetsprogram är att ordna för långtidsbostadslösa boende som baserar sig på hyresavtal eller vårdboende med individuellt stöd.

Planen omfattar
• projekt med nya boendeenheter
• ändring av boendeinrättningar till stödboendeenheter och
• upphandling av små bostäder
• förebyggande av bostadslöshet.

Förebyggandet av bostadslösheten utvecklas genom att bl.a. utvidga boenderådgivning, förbättra samarbetspraxis i samband med vräkning och förebygga bostadslösheten bland unga.

I Helsingfors består stödsystemet för bostadslösa av stades social- och hälsovårdstjänster och flera organisationers och privata serviceproducenters verksamhet. Stödsystemet kartläggs som en helhet allt efter arbetet fortskrider.

02.01.2013

 
   
| Om webbplatsen | | Respons | | Sidans topp |
| Underhåll: Social- och hälsovårdsverket, tfn. 09 310 5015 (växel) |
| Vänligen beakta att vi av datasekretesskäl inte kan svara på e-post som innehåller klientuppgifter. |

Helsingfors stad - Social- och hälsovårdsverket