Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |
 
Helsingin kaupunki - Rakennusvirasto
Sök på www.hel.fi:
 

Servicekarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
Byggnadskontoret >  Gator > 
 Gator
Lyssna

Se den nya hemsidan för Helsingingfors stad 

Byggnadskontorets gatu- och parkavdelning ansvarar för planering, byggande och underhåll av gator i Helsingfors.

Vår uppgift är att säkra att var och en kan röra sig tryggt och ledigt på Helsingfors gator under alla årstider. Vi utvecklar gatumiljön så att den blir trivsam samtidigt som miljövärdena och stadsbilden beaktas.

Dessa uppgifter sköter vi i samarbete med invånarna, näringslivet och stadens andra organisationer.

 


02.05.2014
 
   
Underhåll: Byggnadskontoret | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsinfors stad - Byggnadskontoret