Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |
 
Sök på www.hel.fi:
 

Servicekarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
Byggnadskontoret >  Helsingfors för alla > 
 Helsingfors för alla 2002–2011
Lyssna
Målet med projektet Helsingfors för alla är en stad där det är lätt för alla att röra sig och vara verksam. Vårt mål är ett Helsingfors där det finns lättframkomliga gator och parker, byggnader och lösningar för kollektivtrafiken som fungerar friktionsfritt ihop. De offentliga tjänsterna är tillgängliga för alla.
  • Helsingfors stads tillgänglighetsplan innehåller principerna för tillgängligheten och sätter upp mål för det praktiska arbetet
  • I de lokala tillgänglighetsplanerna utses de viktigaste objekten samt nödvändiga åtgärder för att uppnå tillgänglighet.
  • Stadens ämbetsverk och inrättningar förverkligar planerna.
  • Helsingfors för alla -projektet koordinerar arbetet för att aktiviteterna på ämbetsverken skall vara enhetliga och tidtabellerna förenliga.

Helsingfors för alla är ett samarbetsprojekt som inleddes år 2002 enligt stadsstyrelsens beslut och under ledning av byggnadskontoret. Representanter för stadens ämbetsverk, äldre- och handikapporganisationer, invånare, statsförvaltningen, fastighetsbolag, näringslivet samt organisationer deltar i projektet. Projektet pågår till år 2011.

Helsingfors blir en stad för alla när förverkligandet av tillgängligheten är en del av det normala arbetet vid varje ämbetsverk och inrättning. En tillgänglig stad kräver också bemödanden av privata parter för att kunna bli verklighet.


20.04.2012
 Tips och råd

SuRaKu-anvisningarna har uppdaterat!

Uppdateringarna är närmast preciseringar av anvisningarna som blev färdiga år 2004.

 
   
Underhåll: Byggnadskontoret | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsinfors stad - Byggnadskontoret